Sự tiến hoá – Kỳ 4

       Ở kỳ trước, đã có những quan điểm và cái nhìn về việc thể hiện sức mạnh ngoại hiện, nó là...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Hanged Man

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG V: CẮM ĐẦU VÀO BÊN TRONG LÁ BÀI THE HANGED MAN Lá Bài The Hanged Man Sau khi khủng hoảng tự...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài Strength

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG V: CẮM ĐẦU VÀO BÊN TRONG LÁ BÀI STRENGTH Lá Bài Strength Trong khi sự thay đổi lên lá The Lovers...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The High Priestess

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG III: NHỮNG LÁ CHÍNH MỞ ĐẦU – BIỂU TƯỢNG VÀ CHÂN NGUYÊN Lá "The High Priestess" Bill Butler trong “The Definitive Tarot” có...

78 Độ Minh Triết – Bộ Gậy – Lá Bốn Gậy

78 Degrees of Wisdom Bộ Gậy – Lá Bốn Gậy Bốn Gậy xuôi Con số bốn với hình ảnh bốn gậy tạo thành hình khối ám chỉ...

78 Độ Minh Triết – Sự Tiên Tri

78 Độ Minh Triết Trong Bài Tarot (Seventy Eight Degrees of Wisdom – Rachel Pollack ) SỰ BÓI TOÁN - TIÊN TRI Sự Bói Toán - Tiên Tri Ngày...

78 Độ Minh Triết – Bộ Gậy – Lá Sáu Gậy

78 Degrees of Wisdom Bộ Gậy – Lá Sáu Gậy Sáu Gậy xuôi Càng rút xuống lá Át thì sức mạnh của bộ Gậy càng mãnh liệt...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Moon

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE MOON Lá Bài The Moon (Thái Âm) Nhiệm vụ thực sự của...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Bốn Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Bốn Tiền Bốn Tiền Xuôi Ấn tượng đầu tiên của chúng ta về người đàn ông trong hình hẳn...

78 Độ Minh Triết – Át Gậy

78 Degrees of Wisdom Lá Át Gậy Át xuôi Một món quà của Sức Mạnh, của Quyền Lực, của năng lượng nhục dục mãnh liệt, của tình...