78 Độ Minh Triết – Giới Thiệu

78 Degrees of Wisdom GIỚI THIỆU NGUỒN GỐC TAROT Nguồn Gốc Tarot Bộ Ẩn Chính Khoảng giữa thế kỉ 15, không lâu sau khi bộ bài châu Âu...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau ngai vàng Vua Tiền còn có lâu đài, thì...

4 nguyên tố và tầm quan trọng

4 nguyên tố là gì? 4 nguyên tố là một điều kiện tiên quyết cần phải nắm trước khi bạn muốn tìm hiểu Tarot. Theo...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Fool

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG III: NHỮNG LÁ CHÍNH MỞ ĐẦU – BIỂU TƯỢNG VÀ CHÂN NGUYÊN THE FOOL Lá Bài The Fool (Chân nguyên –...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ Tiền xoay sở rất linh hoạt với trách nhiệm...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh hoạ cho từng lá lẻ quẩy loạn những thông...

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng ta nên quan sát các biểu tượng khác được...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những lá Ẩn Phụ bộ Rider đóng vai trò “bình...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Magician

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG III: NHỮNG LÁ CHÍNH MỞ ĐẦU – BIỂU TƯỢNG VÀ CHÂN NGUYÊN THE MAGICIAN Lá Bài The Magician ‘The Magician” – Pháp...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Empress

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) CHƯƠNG IV: CHUỖI VẬT CHẤT LÁ BÀI THE EMPRESS Lá Bài The Empress Như đã nói ở chương trước, lá bài The Empress đại diện...