6 phương pháp sử dụng trực giác

       Bạn đã bao giờ thực hiện một buổi đọc Tarot cho người nào đó; mà sau đó, khi họ ra về...

78 Độ Minh Triết – Giới Thiệu

78 Degrees of Wisdom GIỚI THIỆU NGUỒN GỐC TAROT Nguồn Gốc Tarot Bộ Ẩn Chính Khoảng giữa thế kỉ 15, không lâu sau khi bộ bài châu Âu...

Những câu nói hay giúp bạn tìm thấy sự bình yên

Những câu nói hay giúp bạn tìm thấy sự bình yên vì chúng giúp bạn cảm thấy sự cân bằng của cuộc sống khi...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Fool

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG III: NHỮNG LÁ CHÍNH MỞ ĐẦU – BIỂU TƯỢNG VÀ CHÂN NGUYÊN THE FOOL Lá Bài The Fool (Chân nguyên –...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau ngai vàng Vua Tiền còn có lâu đài, thì...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh hoạ cho từng lá lẻ quẩy loạn những thông...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Magician

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG III: NHỮNG LÁ CHÍNH MỞ ĐẦU – BIỂU TƯỢNG VÀ CHÂN NGUYÊN THE MAGICIAN Lá Bài The Magician ‘The Magician” – Pháp...

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng ta nên quan sát các biểu tượng khác được...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Empress

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack (Dịch: Pansy88) CHƯƠNG IV: CHUỖI VẬT CHẤT LÁ BÀI THE EMPRESS Lá Bài The Empress Như đã nói ở chương trước, lá bài The Empress đại diện...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Năm Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Năm Tiền Năm Tiền Xuôi Sự đa nghĩa của lá bài này lại miêu tả tính xác thực được...