[Hỏi] Em vừa học xem Tarot và thấy trong bộ bài có một lá hơi đáng sợ đó là lá Death (Cái chết). Ví dụ trong một tình huống, nếu như bạn em hỏi là điều cần tránh hay chuyện xui xẻ sắp bị là gì, thì nếu rút lên lá Death vấn đề có nghiêm trọng lắm không ạ?

[Đáp] Khi học tập nâng cao, lá Death (Cái chết), ngay cả trong các sách hướng dẫn hay sách chú giải đi kèm bộ bài, bạn sẽ thấy điểm chung đó là sự kết thúc của một qua trình và sự biến chuyển từ giai đoạn nay sang một giai đoạn khác. Đôi lúc, sự kết thúc hay chấm dứt không phải là một điều quá tồi tệ, vì sau đó những sự kiện khác mới có cơ hội khởi phát. Và nhớ nhé, đừng xem Death là một cái chết vật lý.

SHARE
Bài trướcKHÓ GIẢI CÁC LÁ HOÀNG GIA?
Bài tiếp theoKHÔNG HIỂU LÁ THE WHEEL OF FORTUNE

Bài Viết Mới

Ứng Dụng Quẻ 64 Hỏa Thủy Vị Tế Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 64 Hỏa Thủy Vị Tế Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 64...

Ứng Dụng Quẻ 63 Thủy Hỏa Ký Tế Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 63 Thủy Hỏa Ký Tế Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 63...

Ứng Dụng Quẻ 62 Lôi Sơn Tiểu Quá Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 62 Lôi Sơn Tiểu Quá Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 62...

Ứng Dụng Quẻ 61 Phong Trạch Trung Phu Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 61 Phong Trạch Trung Phu Trông Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 61...

Ứng Dụng Quẻ 60 Thủy Trạch Tiết Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 60 Thủy Trạch Tiết Trong Giải Đoán  ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 60 THỦY...

Ứng Dụng Quẻ 59 Phong Thủy Hoán Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 59 Phong Thủy Hoán Trong Giải Đoán  ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 59 PHONG...

Video