[Hỏi] Em dùng Tarot một thời gian. Lúc trải bài để học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị, thì em hay được hỏi: “Em định dùng trải bài nào?”. Bình thường em rút bài ngẫu nhiên, không dùng trải bài bao giờ. Vậy khi đọc bải phải dùng trải bài thì mới đúng ạ?

[Đáp] Trải bài là một dạng biểu mẫu (form), với mỗi vị trí bạn sẽ đặt vào một lá bài để lấp đầy thông tin cần cho reader đưa ra kết quả hay lời khuyên. Trải bài có 2 dạng là trải bài theo mẫu và trải bài tự do. Với người bắt đầu, để giải bài thì mình khuyến khích bạn chọn các trải bài theo mẫu. Với các reader chuyên nghiệp, họ thường lựa chọn các trải bài tự do để sáng tạo.

SHARE
Bài trướcTRẢI BÀI SỰ THỊNH VƯỢNG (6 LÁ)
Bài tiếp theoTarot có giống bài Tây không?

Bài Viết Mới

Ứng Dụng Quẻ 64 Hỏa Thủy Vị Tế Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 64 Hỏa Thủy Vị Tế Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 64...

Ứng Dụng Quẻ 63 Thủy Hỏa Ký Tế Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 63 Thủy Hỏa Ký Tế Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 63...

Ứng Dụng Quẻ 62 Lôi Sơn Tiểu Quá Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 62 Lôi Sơn Tiểu Quá Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 62...

Ứng Dụng Quẻ 61 Phong Trạch Trung Phu Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 61 Phong Trạch Trung Phu Trông Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 61...

Ứng Dụng Quẻ 60 Thủy Trạch Tiết Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 60 Thủy Trạch Tiết Trong Giải Đoán  ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 60 THỦY...

Ứng Dụng Quẻ 59 Phong Thủy Hoán Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 59 Phong Thủy Hoán Trong Giải Đoán  ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 59 PHONG...

Video