[Hỏi] Em thấy phương Tây cũng có nhiều hình thức coi bói như bói bài Tây, bói Tarot, bói cầu thủy tinh,… nhưng thông dụng ở Việt Nam là bói bài Tarot và bói bài Tây. Hai loại bài này khác biệt ra sao nhỉ?

[Đáp] Điểm giống nhau là đều là hình thức bộ bài (thẻ bài – thẻ vẽ hình đánh số), điểm khác là hệ thống ý nghĩa cũng như phương thức xem. Bên cạnh đó, Tarot đã trở thành bộ môn giảng dạy với nhiều đơn vị mở lớp học chính quy khai giảng hàng tuần, hàng tháng trên thế giới. Bài Tây thì chưa có hình thức này.

SHARE
Bài trướcNhất thiết phải dùng trải bài?
Bài tiếp theoCác reader giống nhau hay khác nhau?

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The World

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE WORLD Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài Judgement

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI JUDGEMENT Lá Bài...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Sun

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE SUN Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Moon

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE MOON Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Star

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE STAR Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Tower

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE TOWER Lá...

Video