[Hỏi] Em thấy phương Tây cũng có nhiều hình thức coi bói như bói bài Tây, bói Tarot, bói cầu thủy tinh,… nhưng thông dụng ở Việt Nam là bói bài Tarot và bói bài Tây. Hai loại bài này khác biệt ra sao nhỉ?

[Đáp] Điểm giống nhau là đều là hình thức bộ bài (thẻ bài – thẻ vẽ hình đánh số), điểm khác là hệ thống ý nghĩa cũng như phương thức xem. Bên cạnh đó, Tarot đã trở thành bộ môn giảng dạy với nhiều đơn vị mở lớp học chính quy khai giảng hàng tuần, hàng tháng trên thế giới. Bài Tây thì chưa có hình thức này.

SHARE
Bài trướcNhất thiết phải dùng trải bài?
Bài tiếp theoCác reader giống nhau hay khác nhau?

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video