Ứng Dụng Quẻ 8 Thủy Địa Tỷ Trong Kinh Doanh

Quẻ Tỷ cua kinh Dịch viết: “Tỷ, cáỉ dã, tỷ, bố dả”, “Hạ thuận tùng dã. Nguyên phệ, nguyên vĩnh trinh, vô cửu, dĩ cương trung dã”, dịch nghĩa: “Thân cận nhau thì tốt. thân cận nhau, tức giúp đỡ nhau, kẻ dưới thuận tùng. Y như bói lần đảu. tốt chính bền, không lỗi, vì cứng rắn ỏ trong”. Dùng tư tướng hiện đại giải thích, nghĩa là ở trèn đời, làm bất cứ công việc gì (dĩ nhiên bao gồm cẩ “nghĩa” và “lợi” trong đó) có thể làm đến mức độ tương trợ lẫn nhau, kháng định là người đó sẽ gặp điều cát tường, tốt đẹp.

Xuất phát từ góc độ kinh doanh, một người quản lý kinh doanh, trước hết đòi hỏi phải có “hiệu quả lợi ích”, đây là điều nhất định. Nếu một xí nghiệp có “hiệu quả lợi ích” cao; điều then chốt vẫn là nằm ở trong tổ chức của xí nghiệp kinh doanh, như thế sê tạo thành: “kẻ dưới chủ động phục tùng kẻ trên, kẻ trên chủ động thân cận với kẻ dưới, hỗ tương bổ trợ cho nhau”, thì khắng định xí nghiệp này sẽ tiến vào một tình hình tốt đẹp nhất. Nếu một nhà doanh nghiệp có khả năng tạo thành cục diện “hạ thuận tùng, thượng thân cặn” trong xí nghiệp mình như trên, thì không cần nói, chắc chắn hiệu quả lợi ích của xí nghiệp sẽ tăng cao.

Chỉ cần thực hiện tính chất tốt lành đó trong quản lý, cũng chính là thực hiện được sự thống nhất giữa “lợi” và “nghĩa”, thì mới có thổ dẫn xí nghiẹp thực sự đến thành công. Hiện giờ, rất nhiều xí nghiệp đà rơi vào tình hình tốn thất nặng nề, do phương châm ích ký trên thực tiễn rỏ ràng “chùa miếu thì tiêu điều xơ xác mà hòa thượng thì lại giàu vô cùng”; giá trị thì người trên hưởng hết, họ tách rời khói cá “nghĩa” và “lợi”. Vì thế, kinh Dịch còn nói một thí dụ rất hay: “Hữu phu tỷ chi, vô cữu; hữu phu doanh can, chung lai hữu tha, cát”, dịch nghĩa: “có trung tín, thân cận nhau, không lỗi, có trung tín, châm rượu đầy bình, cuối cùng có kẻ khác đến, tốt”.

“Phú” nghĩa là thành tín, “Can” nghĩa là cổ đại là cái bình sứ đựng đầy rượu. Ý muốn nói, quan hệ giữa người và người, từ lòng thành tín mà bắt đầu, tương thân tương trợ, mới có thể thành công. Nếu một nhà kinh doanh lấy thành tín làm gốc, lấy thành tín bắt đầu sự nghiệp, thế thì, như cái bình đựng đầy rượu ngon, chắc chắn sẽ có người khác đến nương tựa và do đó chắc chắn sẽ đạt được “hiệu quả lợi ích” cao hơn. Người xưa nói: “Trên dưới đồng lòng muốn thì sẽ thắng”, đại khái chỉ rõ đạo lý “nghĩa” và “lợi” được thống nhất này.

Nhưng, “nghĩa” và “lợi” đã về chung vị trí, thì còn phải xem đối tượng thân cận như thế nào nữa. về mặt này, quẻ Tỷ khuyên chúng ta:

“Tỷ chi phỉ nhàn, bất dỉệc thương hồ”, dịch nghĩa: “Gần gùi giặc cướp, sè không khỏi tổn thương”. Ý muốn nói rằng, người không nên thân cận mà bạn lại dùng cách tương thân tương trợ’ đối đãi, thì sẽ làm cho sự nghiệp kinh doanh của bạn đi đến chỗ thất bại. Tôi thiết nghĩ, trong tình trạng trật tự kinh tế còn hỗn loạn hiện giờ, một nhà kinh doanh không xét kỹ đối tượng mà cứ tương thân tương trợ ;thì chắc chắn người ấy sè “nếm được quả đáng”, chắc chẩn sẽ “kêu khổ khồng ngừng” vậy.

Bởi thế, quẻ Tỷ của kinh Dịch chỉ rõ cho ta dạng người nào ta có thể giao thiệp tới lui trong kinh doanh.

Hào viết: “Ngoại tỷ vu hiển, dĩ tùng thượng dã”, dịch nghĩa: “Thân cận với người hiền ở ngoài, thuận tùng theo người trên”, câu nói này, đối với một người có kiến thức rộng, hoặc một nhà kinh doanh đã từng “nếm qua quả đắng” do không xét đối tượng, họ thể nghiệm dược nội dung sâu sắc bên trong; tôi nghĩ, không nên giải thích rõ ràng, mà nên để lại một “khoảng trống” để mỗi nhà kinh doanh tự mình thể nghiệm mùi vị của nó, biết đâu, bạn sẽ thu đạt được nhiều hơn.

Ứng Dụng Hay – Bói Quẻ Kinh Dịch Online

Tin Liên Quan:

SHARE
Bài trướcỨng Dụng Quẻ 64 Hỏa Thủy Vị Tế Trong Kinh Doanh
Bài tiếp theo78 Độ Minh Triết – Giới Thiệu

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video