[Hỏi] Một Tarot reader đúng nghĩa sẽ không thu tiền xem bói hoặc thu rất ít?

[Đáp] Sai. Giải bài Tarot cũng là một dịch vụ, nghĩa là cũng cần thời gian và công sức con người. Một reader có thể quyết định không lấy tiền giải bài, nhưng không có nghĩa là những reader khác cũng bắt buộc phải như vậy. Nếu bạn muốn nhờ một reader giải bài giúp, hãy nghĩ đến thời gian họ bỏ ra để ngồi cùng bạn trò chuyện và nỗ lực tìm ra giải pháp cho bạn, và số tiền bạn trả cho họ chính là giá trị của thời gian cũng như công sức họ đã bỏ ra. Có thể bạn chưa biết, nhưng tại Mỹ, Úc và châu Âu, nửa giờ (30 phút) giải bài Tarot có thể tiêu tốn của bạn đến hơn 50 usd, tức hơn 1 triệu đồng, và những reader đó vẫn luôn kín lịch hẹn.

SHARE
Bài trướcKết quả giải bài một reader chuyên nghiệp sẽ chính xác hơn tự giải?
Bài tiếp theoLời giải của Tarot là quyết định chính xác?

Bài Viết Mới

Ứng Dụng Quẻ 64 Hỏa Thủy Vị Tế Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 64 Hỏa Thủy Vị Tế Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 64...

Ứng Dụng Quẻ 63 Thủy Hỏa Ký Tế Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 63 Thủy Hỏa Ký Tế Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 63...

Ứng Dụng Quẻ 62 Lôi Sơn Tiểu Quá Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 62 Lôi Sơn Tiểu Quá Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 62...

Ứng Dụng Quẻ 61 Phong Trạch Trung Phu Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 61 Phong Trạch Trung Phu Trông Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 61...

Ứng Dụng Quẻ 60 Thủy Trạch Tiết Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 60 Thủy Trạch Tiết Trong Giải Đoán  ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 60 THỦY...

Ứng Dụng Quẻ 59 Phong Thủy Hoán Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 59 Phong Thủy Hoán Trong Giải Đoán  ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 59 PHONG...

Video