[Hỏi] Tree of Life là gì? Tại sao mình được khuyên nên tìm hiểu về nó?

[Đáp]   Chà, bạn đang đề cập đến một khái niệm khá là vĩ mô đó. Nó không hẳn là học, mà là nghiên cứu. Và Tree of Life giống như một thuyết tư tưởng của con người phương Tây (hay ở khu vực Tây Á) về sự hình thành Trái đất và những thứ khác trong vũ trụ. Nó gắn liền với rất nhiều môn học khác, nên tìm hiểu Tree of Life là bạn đang đến với nền tảng của một nên tri thức rộng lớn và huyền diệu đó.

SHARE
Bài trướcNên tham khảo tài liệu Tarot tiếng anh nào?
Bài tiếp theoCái giá phải trả cho việc sử dụng Tarot?

Bài Viết Mới

Ứng Dụng Quẻ 15 Quẻ Dự Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 15 Quẻ Dự Trong Kinh Doanh Sự vui vẻ và an lạc Lời của...

Ứng Dụng Quẻ 14 Quẻ Khiêm Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 14 Quẻ Khiêm Trong Kinh Doanh Đức tính khiêm tốn Lời của Ban Biên...

Ứng Dụng Quẻ 13 Quẻ Đại Hữu Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 13 Quẻ Đại Hữu Trong Kinh Doanh Thu hoạch lớn và sự nghiệp...

Ứng Dụng Quẻ 12 Quẻ Phủ Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 12 Quẻ Phủ Trong Kinh Doanh Bế tắc, đen tối Lời của Ban Biên...

Ứng Dụng Quẻ 11 Quẻ Thái Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 11 Quẻ Thái Trong Kinh Doanh Thuận lợi, thái bình Lời của Ban Biên...

Ứng Dụng Quẻ 10 Quẻ Lý Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 10 Quẻ Lý Trong Kinh Doanh  Thực thi, thực hiện Lời của Ban Biên...

Video