Trải bài Celtic Cross

1. Điều bao quanh: Những ảnh hưởng hay môi trường xung quanh bạn

2. Điều cản trở: Những nguồn lực đối nghịch, tiêu cực hoặc tích cực

3. Nền tảng: những mấu chốt quá khư của vấn đề

4. Phía sau bạn: Những ảnh hưởng bạn đã trải qua

5. Phía trên bạn: những sự kiện có thể xảy ra hoặc những nguồn lực mới sẽ xuất hiện

6. Phía trước bạn: Những nguồn lực đã xuất hiện có thể phát triển trong tương lai

7. Cảm giác: nỗi sợ, điềm gỡ

8. Ý kiến: những người khác nghĩ gì về vấn đề này

9. Hy vọng: Niềm cảm hứng, mục tiêu, khao khát, mơ ước

10. Kết quả cuối cùng.

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

SHARE
Bài trướcTRẢI BÀI X-LOVER (9 LÁ)
Bài tiếp theoTRẢI BÀI ĐÁNH MẤT VÀ TÌM KIẾM (10 LÁ)

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video