Trải bài Celtic Cross

1. Điều bao quanh: Những ảnh hưởng hay môi trường xung quanh bạn

2. Điều cản trở: Những nguồn lực đối nghịch, tiêu cực hoặc tích cực

3. Nền tảng: những mấu chốt quá khư của vấn đề

4. Phía sau bạn: Những ảnh hưởng bạn đã trải qua

5. Phía trên bạn: những sự kiện có thể xảy ra hoặc những nguồn lực mới sẽ xuất hiện

6. Phía trước bạn: Những nguồn lực đã xuất hiện có thể phát triển trong tương lai

7. Cảm giác: nỗi sợ, điềm gỡ

8. Ý kiến: những người khác nghĩ gì về vấn đề này

9. Hy vọng: Niềm cảm hứng, mục tiêu, khao khát, mơ ước

10. Kết quả cuối cùng.

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

SHARE
Bài trướcTRẢI BÀI X-LOVER (9 LÁ)
Bài tiếp theoTRẢI BÀI ĐÁNH MẤT VÀ TÌM KIẾM (10 LÁ)

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The World

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE WORLD Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài Judgement

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI JUDGEMENT Lá Bài...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Sun

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE SUN Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Moon

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE MOON Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Star

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE STAR Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Tower

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE TOWER Lá...

Video