Trải bài Chàng, Nàng, Nó

1. Điều bạn muốn

2. Điều đối phương muốn

3. Điều mối quan hệ này hướng tới

4. Điều bạn thật sự muốn

5. Điếu đối phương thực sự muốn

6. Điều thực sự mối quan hệ hướng tới

7. Điều bạn cần

8. Điều đối phương cần

9. Điều mối quan hệ cần

10. Điều bạn có được

11. Điều đối phương có được

12. Điều mối quan hệ có được

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

SHARE
Previous articleTRẢI BÀI TỬ VI (12 LÁ)
Next articleTRẢI BÀI SỰ MONG ĐỢI (13 LÁ)

Bài Viết Mới

xxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The World Giới thiệu: Khi lá bài The World xuất hiện...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Judgement Giới thiệu: Khi lá bài Judgment xuất hiện theo chiều...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Sun Giới thiệu: Khi lá bài The Sun được rút...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Moon Giới thiệu: Đặc biệt là theo chiều lật ngược,...

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Star Giới thiệu:  Khi lá bài The Star lật ngược...

Video