Trải bài Chàng, Nàng, Nó

1. Điều bạn muốn

2. Điều đối phương muốn

3. Điều mối quan hệ này hướng tới

4. Điều bạn thật sự muốn

5. Điếu đối phương thực sự muốn

6. Điều thực sự mối quan hệ hướng tới

7. Điều bạn cần

8. Điều đối phương cần

9. Điều mối quan hệ cần

10. Điều bạn có được

11. Điều đối phương có được

12. Điều mối quan hệ có được

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

SHARE
Bài trướcTRẢI BÀI TỬ VI (12 LÁ)
Bài tiếp theoTRẢI BÀI SỰ MONG ĐỢI (13 LÁ)

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video