Trải bài điều đang xảy ra

1 – 2. Điều gì đang xảy ra, bao gồm cả những gì bạn không thấy

3 – 4. Hai sự kiện sắp tới xảy ra mà ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng

5. Mục tiêu bạn đang hướng tới

6 – 7. Điều bạn có thể dựa đoán dự trên nền tảng những gì đang xảy ra hiện tại

8 – 9. Bạn sẽ thay đổi bằng cách nào khi bạn không mong muốn kết quả này

10. Kết quả tổng quan

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

SHARE
Bài trướcTRẢI BÀI THỜI TIẾT (10 LÁ)
Bài tiếp theoTRẢI BÀI NGÃ BA ĐƯỜNG (11 LÁ)

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The World

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE WORLD Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài Judgement

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI JUDGEMENT Lá Bài...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Sun

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE SUN Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Moon

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE MOON Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Star

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE STAR Lá...

78 Độ Minh Triết – Lá Bài The Tower

Seventy Eight Degrees of Wisdom Rachel Pollack CHƯƠNG VI: CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI LÁ BÀI THE TOWER Lá...

Video