Trải bài kho báu

1. Diamond: Bạn sẽ tỏa sáng ở lĩnh vực nào. Tài năng, khả năng bạn có.

2. Pearl: Điều bạn biết. Kiến thức và thông tin mà bạn tổng hợp trong cuộc sống.

3. Gold Coin: Điều bạn có. Tiền tài hay những sở hữu vật chất nằm trong tay bạn.

4. Emerald: Người bạn biết. Các mối quan hệ xung quanh bạn.

5. Platinum Chain: Điều gì đang giữ bạn lại. Điều gì hay ai trong cuộc sống mà bạn cần phải thoát ly.

6. Sapphire: Bạn có thể tỏa sáng thêm ở lĩnh vực nào. Kết hợp của các khả năng, tính cách.

7. Quart Crystal: Điều bạn đang học hỏi. Kiến thức và kinh nghiệm bạn có thể ứng dụng trong cuộc sống.

8. Ruby: Người bạn sẽ sớm gặp mặt. Mối quan hệ mới sẽ xuất hiện trong cuộc sống.

9. Unpolished Diamond: Những khả năng tiềm ẩn của bạn.

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

SHARE
Bài trướcTRẢI BÀI LỜI KHUYÊN (9 LÁ)
Bài tiếp theoTRẢI BÀI AI/CÁI GÌ/ĐỊA ĐIỂM (9 LÁ)

Bài Viết Mới

Ứng Dụng Quẻ 15 Quẻ Dự Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 15 Quẻ Dự Trong Kinh Doanh Sự vui vẻ và an lạc Lời của...

Ứng Dụng Quẻ 14 Quẻ Khiêm Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 14 Quẻ Khiêm Trong Kinh Doanh Đức tính khiêm tốn Lời của Ban Biên...

Ứng Dụng Quẻ 13 Quẻ Đại Hữu Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 13 Quẻ Đại Hữu Trong Kinh Doanh Thu hoạch lớn và sự nghiệp...

Ứng Dụng Quẻ 12 Quẻ Phủ Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 12 Quẻ Phủ Trong Kinh Doanh Bế tắc, đen tối Lời của Ban Biên...

Ứng Dụng Quẻ 11 Quẻ Thái Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 11 Quẻ Thái Trong Kinh Doanh Thuận lợi, thái bình Lời của Ban Biên...

Ứng Dụng Quẻ 10 Quẻ Lý Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 10 Quẻ Lý Trong Kinh Doanh  Thực thi, thực hiện Lời của Ban Biên...

Video