Trải bài sự phát triển mối quan hệ

1. Quá khứ của mối quan hệ

2. Trải nghiệm trong quá khứ của bạn về mối quan hệ này

3. Trải nghiệm của người kia trong qua khứ về mối quan hệ này

4. Trải nghiệm hiện tại cảu bạn về mối quan hệ

5. Trải nghiệm hiện tại của người kia về mối quan hệ

6. Tình trạng mối quan hệ hiện tại

7. Điều bạn sẽ trải nghiệm trong tương lai về mối quan hệ

8. Điều người kia sẽ trải nghiệm trong tương lai về mối quan hệ

9. Mối quan hệ đang hướng tới mục tiêu nào

10. Kết quả: điều gì sẽ xảy ra với quan hệ trong tương lai

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

SHARE
Bài trướcTRẢI BÀI SỰ TIẾN LÊN (10 LÁ)
Bài tiếp theoTìm chỗ bói bài Tarot chất lượng

Bài Viết Mới

Ứng Dụng Quẻ 64 Hỏa Thủy Vị Tế Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 64 Hỏa Thủy Vị Tế Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 64...

Ứng Dụng Quẻ 63 Thủy Hỏa Ký Tế Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 63 Thủy Hỏa Ký Tế Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 63...

Ứng Dụng Quẻ 62 Lôi Sơn Tiểu Quá Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 62 Lôi Sơn Tiểu Quá Trong Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 62...

Ứng Dụng Quẻ 61 Phong Trạch Trung Phu Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 61 Phong Trạch Trung Phu Trông Giải Đoán ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 61...

Ứng Dụng Quẻ 60 Thủy Trạch Tiết Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 60 Thủy Trạch Tiết Trong Giải Đoán  ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 60 THỦY...

Ứng Dụng Quẻ 59 Phong Thủy Hoán Giải Đoán

Ứng Dụng Quẻ 59 Phong Thủy Hoán Trong Giải Đoán  ❖ HÌNH TƯỢNG QUẺ 59 PHONG...

Video