Trải bài Trái tim

1. Lý do nền tảng khiến bạn quan tâm hay mong muốn sâu thẳm nhất của bạn

2. Yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới vấn đề của bạn

3. Bằng cách nào bạn thay đổi yếu tố này nếu nó cản trở bạn hoặc bạn cải thiện tinh hình khi yếu tố này không là trở ngại quá lớn

4. Điều gì sẽ xảy ra như là kết quả hành động của bạn

5. Điều gì bạn chưa thể nhận ra về vấn đề nay trong tương lai gần

6. Những thách thức mà bạn phải đối mặt trong thời gian sắp tới

7. Điều này sẽ ảnh hưởng tới bạn như thế nào

8. Điều bạn đạt được cuối cùng

11180232_10202740448912555_1900173562_n

(Theo Trish MacGregor – Phyllis Vega, Power Tarot)

 

SHARE
Bài trướcTRẢI BÀI SỨC KHỎE VÀ HẠNH PHÚC (8 LÁ)
Bài tiếp theoTRẢI BÀI TÍNH CÁCH ĐỨA TRẺ (8 LÁ)

Bài Viết Mới

Ứng Dụng Quẻ 15 Quẻ Dự Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 15 Quẻ Dự Trong Kinh Doanh Sự vui vẻ và an lạc Lời của...

Ứng Dụng Quẻ 14 Quẻ Khiêm Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 14 Quẻ Khiêm Trong Kinh Doanh Đức tính khiêm tốn Lời của Ban Biên...

Ứng Dụng Quẻ 13 Quẻ Đại Hữu Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 13 Quẻ Đại Hữu Trong Kinh Doanh Thu hoạch lớn và sự nghiệp...

Ứng Dụng Quẻ 12 Quẻ Phủ Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 12 Quẻ Phủ Trong Kinh Doanh Bế tắc, đen tối Lời của Ban Biên...

Ứng Dụng Quẻ 11 Quẻ Thái Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 11 Quẻ Thái Trong Kinh Doanh Thuận lợi, thái bình Lời của Ban Biên...

Ứng Dụng Quẻ 10 Quẻ Lý Trong Kinh Doanh

Ứng Dụng Quẻ 10 Quẻ Lý Trong Kinh Doanh  Thực thi, thực hiện Lời của Ban Biên...

Video