Ứng Dụng Quẻ 23 Sơn Địa Bác Trong Kinh Doanh

BIẾT NGỪNG ĐÚNG LÚC

Nếu bạn không biết ngừng đúng lúc hay không dùng chiến thuật “đi hai bước lùi một bước” trong kinh doanh, thì thường dễ bị thất bại vào một ngày nào đó.

Quẻ Bác bao hàm ý rơi xuống từng mảng và sói mòn.

Trôn đời mọi sự mọi vật đều có những biến hóa quanh co khúc chiết, không thể có việc thuận buồm Xttòi gió được. Kinh doanh là một sự nghiệp rất nhạy cảm với sự thăng trầm, cho nên lại càng không thể bằng phẳng không sóng gió, khồng thể chỉ có đầy mà không có vơi. Tình hình làm ăn của một nhà kinh doanh giông như làn sóng siêu thanh có đỉnh sóng, có vực sóng, có hưng vượng, và cũng có suy sụp, khó khăn gảy đổ. Tình trạng kinh doanh tất nhiên là một quá trình diễn biến. Không phái hoàn toàn tùy thuộc vào ý chí của mỗi người. Nó giống như một vương triều, trên dòng lịch sử, có lúc cực kỳ hưng thịnh, có lúc suy vong. Vương quốc của kinh doanh cùng không cách nào thoát ra khói được quy luật thịnh suv nhất đinh này.

Một nhà kinh doanh, khi rơi vào thời kỳ tan vỡ, hao mòn. hoàn cảnh khốn đốn, thì y phái làm sao?

Quẻ Bác, câu đầu tiên là khuyên chúng ta: “Bác, bất lợi hữu du vảng.” Dịch nghĩa: “Tan vờ, ra đi không lợi.” Dùng tư tướng hiện đại giải thích, khi thấy đă bị tan vỡ, suy sụp, lúc không nên tiến tới, thi phái ngừng lại, đừng nhắm mắt phát triển thêm nừa. Nếu mi en cưỡng làm càn, tức sè không thu được gì, tình hình lại xấu thêm và do đó tôn thất càng lớn.

Sau tháng 6 năm 1993, Trung ương tăng cường sự không chế, bắt buộc thu bớt sô’ vốn đầu tư vào của các xí nghiệp có xây dựng cơ bản qui mô. Đây là một tín hiệu cho thấy rằng, một sô’ những xí nghiệp đầu tư qui mô vào việc xây dựng cơ bản, tương lai sẽ bị hạn chế (tức ý tan vỡ từng mảng và sói mòn.). Nếu một nhà kinh doanh sáng suốt, đô’i với tín hiệu và tình thê’ chính trị này, sau khi bình tĩnh phân tích kỹ lưỡng, nhất định sẽ tuân theo ý của quẻ Bác “tan vỡ từng mảng, tiến đi không lợi.”, và đưa ra quyết sách sáng suốt không phát triển thêm nữa.

Thoán từ quẻ Bác nói: “Thuận nhì chí chi, quan tượng dã; quản tử thượng tiêu tức doanh dư, thiên hành dã.” Dịch nghĩa: “Thuận lý mà ngừng nổ lại, là xem hình tượng vậy. Quân tử xem việc, tiêu, trưởng, đầy vơi là do trời chuyển vậy.” Ý muốn nói răng, trong quá trình sự nghiệp kinh doanh lâu dài, lúc không nên tiến tới, thì phải thuận theo thời mà ngừng lại. Bởi vì quân tứ phải hiểu rõ rằng sự vật tất nhiên sẽ luôn luôn phát sinh nhừng hiện tưựng, tiêu trưởng, đầy vơi. Đó là phép tắc tự nhiên của vù trụ.

Đúng như vậy, sau tháng 6 năm 1993, có một đại thương gia buôn bán vật liệu sắt thép, nói cho tôi biết: “Trong cả năm nay, tôi chịu đủ thứ khổ trên đầu, mồi lần tôi mua sắt thép là mỗi lần thua lỗ nặng. Tôi càng bỏ vốn mua vật liệu sắt thép càng lớn thì số thua lỗ của tồi càng nhiều.” Tôi nói với ông ta: “Anh nên bán đổ bán tháo cho nhanh.”

Vị đại thương gia đáp: “Đã bị thòng lọng buộc dính rồi. Mọi người đều muốn bán đổ bán tháo số hàng đi, nhưng lại bán ra không được.” Đó là tình trạng thực tế khó khăn của ngành buôn bán vật liệu sắt thép. Cái khổ của nhà đại thương gia này, nguyên nhân của nó có thể nói là do ông ta đã khống nắm rõ quy luật tiêu trưởng, đầy vơi cua kinh doanh vậy.

Ta nhớ Songxia-Xingzhizhu có nói đến “Chiến pháp kinh doanh kiểu sâu ăn lá dâu”. Có một loại sâu gọi là xích oách trùng, lúc nó đi, trùng đi tới 2 tấc (Tàu) lại lui lại 1 tấc. Phương pháp này đáng để cho các nhà kinh doanh chúng ta học tập, tức là muốn nói rằng, bạn kinh doanh nếu như năm nào cùng kiếm ra tiền, thì bạn nên thoái lui một bước, trong bước thoái lui này bạn không chuấn bị kiếm ra tiền, chang khác nào trời nắng ráo liên tiếp vài ngày, cuối cùng bạn phải chuấn bị lúc trời đố mưa. Cái cách kinh doanh “sâu ăn dâu” này, khi gặp biến cố bất ngờ, ta sè không bị hoảng hốt, rối loạn tinh thần, mà trái lại có thể thong thả xử lý việc làm ăn kinh doanh của bạn.

Trên thực tế, có rất nhiều nhà kinh doanh khó mà làm được cách làm ăn kiểu như thế. “Thuận theo thời mà ngừng lại”, nói thì nghe dễ, nhưng làm được mới thực là khó.

Suốt bao năm trời vất vả gian khổ kiếm được một số tiền lời mấy trăm vạn, nhưng họ không biết “thuận theo thời mà ngừng lại” hoặc “đi hai bước lùi lại một bước” cúa chiến pháp kinh doanh, nên thường thường bị tiêu hủy chí trong một ngày. Mấy năm sau, chăng còn giữ lại được một số tiền ‘nào, đáng tiếc chăng?

Ứng Dụng Hay – Gieo Quẻ Kinh Dịch Hàng Ngày

Tin Liên Quan:

SHARE
Bài trướcỨng Dụng Quẻ 22 Sơn Hỏa Bí Trong Kinh Doanh
Bài tiếp theoỨng Dụng Quẻ 25 Thiên Lôi Vô Vọng Trong Kinh Doanh

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video