Ứng Dụng Quẻ 34 Thiên Lôi Đại Tráng Trong Kinh Doanh

TỰ THẮNG MÌNH MỚI LÀ KẺ MẠNH

 

Khéo khắc chế  những chướng ngại trong tâm mình, chỉ có chiến thắng được những nhược điểm của mình mới có thể chiến thắng kẻ khác, và trở thành kẻ mạnh nhất.

Quẻ Đại Tráng bao hàm ý thời kỳ cường thịnh và phát triển mạnh.

Tự quái truyện của quẻ Đại Tráng trong kinh Dịch nói; “Vật bất khả dĩ chung Độn. Cổ thụ chi dĩ đại tráng.” Dịch nghĩa: “Vật không thế trốn mãi, vì thế chuyến qua Đại Tráng.” Câu này muôn nói rằng, sự vật luôn luôn thăng trầm như thủy triều lên xuống trong một ngày. Một nhà doanh nghiệp hoạt động lâu dài trên thương trường, không thể bị suy sụp mãi, tương tự như thế, cũng không thể cường thịnh mãi. vấn đề là, sau khi suy sụp, bạn đã chiến đấu để đạt được sự phát triển cường thịnh rồi, lúc đó bạn phái làm thế nào nữa? Nghĩa là, dù thương trường biến hóa không thể lường như thế nào, bạn dựa vào cái gì để giữ vững vị trí bất khả bại trên thương trường?

Trẩ lời vấn đề này, tót nhất là mượn tượng từ cứa quế Đại Tráng để trình bày: “Lôi tai thiên thượng, Đại tráng. Quân tử dĩ phi lễ phất lý.” Dịch nghĩa: “Sấm ở trên trời, tượng trưng sự lớn mạnh. Quân tử xem đó mà hành động; điều không đúng lễ thì không làm.” Cái gì gọi là Đại Tráng? cổ nhân dùng chữ đơn giản nhưng hàm ý rất sâu sắc, sấm nô ầm ầm trên trời, thế của nó không lớn mạnh đó sao? Vì thế đặt tên là “Đại Tráng”.

Điều đó muôn nói rằng, nhà doanh nghiệp, sau khi trái qua một thời kỳ gian khố, rồi tạo nên sự nghiệp hưng thịnh, có qui mô lớn. Thế thì, bạn phải bắt chước tinh thần phấn đấu kiên trì đó, oanh oanh liệt liệt làm cho sự nghiệp kinh doanh của mình càng trở nên lớn mạnh hơn. Nhưng câu ở sau, lại càng quan trọng hơn đôi với một nhà doanh nghiệp: “Quân tử dĩ phi lễ phất lý.”, nghĩa là điều không đúng lễ thì người quân tử không làm.

Dùng ngôn ngữ hiện đại giải thích, sau khi nhà doanh nghiệp đà phát triển sự nghiệp lớn mạnh rồi, thì thái độ không thể là “có tiền làm phách” hoặc “dưới mắt không ngựời”, xem thường người khác hoặc mua ké chức quyền để thắng kẻ khác. Nhưng hoàn toàn ngược lại, ở thời Đại tráng này, nhà kinh doanh càng phải cẩn thận, khiêm tốn để khắc chế những tính khí tự cao, ngạo mạn trong lòng mình. “Không lề không làm” nói một cách đơn giản, những việc không nên làm thì không thể tiến hành. Đó chính là nhà kinh doanh có tầm mắt nhìn xa: “Tự thắng mình mới là kẻ mạnh.”

Khéo khắc chế những tính tình nông nổi do thời đại tráng mang lại, vì chúng có thể sẽ làm trở ngại cho công cuộc kinh doanh đang phát triển. Làm được như thế mới có thể chiến thắng được bản thân mình. Một nhà doanh nghiệp cần phải thắng được những nhược điểm trong nội tâm mình, mới có thể chiến thắng người khác, mới có thể được xem là kẻ mạnh. Sự thành công hay thât bại trên thương trường, vận may hay vận rủi đều ở trong một điều kiện nhất định, chúng thay đồi lẫn nhau.

Chỉ cần con đường bạn đi là chính đạo, xuất bằng sức lao động vất vả của mình, thì bạn có thế thu hoạch được kết quả tốt từ trong sự thay đổi của chúng. Nhưng kẻ địch lớn nhất của nhà doanh nghiệp là cờ bạc và sắc dục. về điểm này ta có thể dùng câu cúa lảo tử “Tự thắng giả cường”, thắng mình mới là kẻ mạnh.

Bạn có đủ sức để đuổi hai con quỷ này ra khổi cửa của lòng bạn không? Tôi thiết nghĩ, một nhà doanh nghiệp sau khi vất vả để dành dụm được một sô’ vô’n lớn, chắc chắn không dễ gì chịu buông bỏ lý tưởng và sự nghiệp của mình để đối lây một vài giây khoái lạc, kích thích kia, trừ phi ông ta sau khi thành công vừng mạnh lại có thái độ cao ngạo, bâ’t cần, và muôn hưởng thụ.

Tuy nói như vậy, nhưng người thất bại vì hai điểm này không phải là ít và cũng không mới mẻ gì. Ta hãy mượn lời của Trần Ngọc Thư, một thương gia tỷ phú, viết trong quyển “Thương lừ sinh nhai không phải là mộng”: “Buôn bán, có thể nói, nó hoàn toàn là một cuộc đánh bạc…thuật ngữ trên thương nghiệp không giống thuật ngữ đánh bạc. Sòng bạc gọi là “Thắng” thì thương trường gọi là “kiếm được lời”; thương trường gọi là “Lỗ” thì sòng bạc gọi là “Thua”. Nhũng thương gia dính vào hai lĩnh vực cờ bạc và tham sắc thì tám chín phần mười là “Lỗ” và “Thua” vậy.

Tôi nói, kinh doanh như một cuộc đánh bạc còn có một ý nghla khác, đó là, sự thắng và thua thực sự phải cần luôn luôn tồn tại trong chiến trường nội tâm của nhà kinh doanh; khi bạn “Lời” trên thương trường, nghiên cúli triệt để nguyên nhân của nó, thì phải nói rằng bạn đã chiến thắng những chướng ngại trong tâm linh của bạn; chỉ có “kẻ tự thắng mình” mới có thể phát triển sự nghiệp kinh doanh lớn mạnh, mới thực sự là “Lời”. Cái “cảm ngộ” trên thương trường như thế, có lẽ chỉ một số ít thương gia thấu hiểu được mà thôi. Nhưng trong kinh Dịch đã sớm chỉ con đường thành công hay thất bại cho nhà doanh nghiệp chúng ta rồi.

Ứng Dụng Hay – Gieo Quẻ Kinh Dịch Online

Tin Liên Quan:

SHARE
Bài trướcỨng Dụng Quẻ 32 Phong Lôi Hằng Trong Kinh Doanh
Bài tiếp theoỨng Dụng Quẻ 40 Thủy Lôi Giải Trong Kinh Doanh

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video