Ứng Dụng Quẻ 57 Thuần Tốn Trong Kinh Doanh

KHIÊM TỐN MÀ KHÔNG HÈN

Xã hội luôn luôn tiến bộ, như sóng sau đẩy sóng trước, nếu rụt rè e ngại, do dự không quả quyết, thì cuộc sống không thể dung chứa bạn đãu.

Quẻ Tốn bao hàm ý khiêm tốn mới có thể đi vào lòng người.

Người ta thường nói: “Khiếm khiêm quân tử’ lại nói “Khiêm chiêu ích, mãn chiêu tổn” Nghĩa là, khiêm tốn thì đem lợi ích vào, tự mãn thì mang tổn hại đến. Lại còn nói “Khiêm hư sử nhân tiến bộ.” Nghĩa là tính khiêm nhường làm cho người ta tiến bộ. Những lời đó, phải nói đều đúng cả. Đối với một nhà doanh nghiệp, làm người và hành vi đích xác là cần khiêm tốn.

Có thể nói, khiêm tốn là của cải của một nhà doanh nghiệp. Tuy nhiên, cái then chốt của vấn đề là, nhà kinh doanh phải hiểu được khiêm tốn là gì và khiêm tốn như thế nào mới là nguyên tắc của hành vi. Những vấn đề này, thậm chí, có thể viết thành một tiểu luận. Nhưng quẻ Tốn của kinh Dịch làm như thế nào mới thực sự là khiêm tốn, bằng cách đưa ra một vài nguyên tắc rất hữu ích.

Hào sơ lục qué Tốn nói: “Tiến thoái, Lợi ưu nhân chỉ trinh.” Dịch nghĩa “Tiến hay thoái, dùng cái trinh chính của vù tướng thì có lợi.” hoặc tượng viết: “Tiến thoái, chí nghi dà; lợi vù nhân chi trinh, chí trị dã.” Nghĩa là “Tiến hay thoái, chí còn nghi ngại, trinh chính của vũ tướng thì có lợi, tức lấy ý chí mà giải quyết dứt khoát.”

Dùng tư tưởng hiện đại giải thích, một nhà doanh nghiệp nếu quá độ khiêm tốn sẽ trở thành “khiêm tí” tức khiêm tốn đến mức nhà hạ; do đó nếu không hiểu rõ tính khiêm tốn, trái lại, sẽ xử lý tất cả nghiệp vụ kinh doanh một cách thiếu tự tin, tiến tiến thoái thoái, không thể quyết định dứt khoát. Là một nhà doanh nghiệp, rơi vào tình hình “thúc thủ” không buôn bán được, bạn có thể quá khiôm tốn chăng? Có thể thiếu lòng tự tin và thiếu cương quyết chăng?

Rụt rè như đàn bà con gái, do dự không quả quyết thì thị trường sẽ không dung nạp bạn đâu, và trong xã hội luôn luôn lớp sóng sau xô ngã lớp sóng trước.

Cho nên, quẻ Tốn của kinh Dịch chí dạy chúng ta, trên trường kinh doanh, có những lúc chúng ta phải cương quyết dứt khoát như vũ sĩ mới có lợi. “Ý chí không thể nghi ngờ, do dự.” Lời nói này quả rất đúng.

Quẻ Tốn có hai hào trình bày rất hay như hào cửu ngũ: “Trinh cát, hối vong, vô bất lợi; vô sở hữu chung, tiên canh, hậu canh tam nhật, cát.” Dịch nghĩa “Trinh chính, tốt, hối hận mất; không việc gì không lợi, không có ban đầu mà có lúc kết cục, trước ngày canh ba ngày, sau ngày canh ba ngày, tốt.”

Thời xưa dùng 10 thiên can làm ngày, ba ngày trước ngày canh tức ngày Đinh, hàm ý là dặn dò, ba ngày sau ngày Canh, là hàm ý cẩn thận giữ gìn. Ý tưởng này muốn nói rõ ràng, tính khiêm tốn thực sự là nên trước khi làm một sự việc, phải dặn dò thuộc hạ tường tận chu đáo; saư một việc ta phải có thái độ cẩn thận kiểm tra lại cái được cái mất. Hào thượng cửu: “Tốn tại sàng hạ, táng kỳ tư phủ; trinh, hung.” Dịch nghĩa ‘Thuận ở dưới giường, mất tiền của và khí cụ, dù chính cũng xấu.”

Ý muốn nói rằng, khiêm tốn phải đúng mức vừa phải, không thể quá độ.

Trên trường kinh doanh, quá nhu nhược, thiếu cương quyết, khiêm tốn quá độ, tất nhiên sẽ làm cho việc làm ăn của bạn bị tổn thất; khiêm tốn quá mức và chí lớn mà tài hèn, cả hai thái độ đều giống nhau, sẽ làm cho nhà doanh nghiệp đánh mất cơ hội thành công.

Trái phải tới lui đều khó. Làm người rất khó, khó như lên trời vậy. Kinh doanh cũng rất khó, khó ở chỗ không thể để sai lầm một hào ly nào.

Ứng Dụng Hay – Xem Bói Quẻ Kinh Dịch Hàng Ngày

Tin Liên Quan:

 

SHARE
Bài trướcỨng Dụng Quẻ 56 Hỏa Sơn Lữ Trong Kinh Doanh
Bài tiếp theoỨng Dụng Quẻ 58 Thuần Đoài Trong Kinh Doanh

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video