Ứng Dụng Quẻ 08 Quẻ Thủy ĐịaTỷ Trong Kinh Doanh

Tương thân, da vào nhau

Li ca Ban Biên Tập

QuTlà quthtám trong Kinh Dch, được kết hp bi dưới là quKhôn
t) và trên là quKhm (Nước). “T” có nghĩa là tương thân tương tr, da vào
cái thi
n. QuTđã gii thích cthđo lý thân ái chân thành. Vn vt thường t
tp theo loài, khi đã sng trong mt tp ththì bt buc mi người phi tương thân
t
ương ái vi nhau, cùng chung sng mt cách hòa bình dưới sdn dt ca người
lãnh đ
o mnh m, cương trc, như thế tp thđó mi có thđoàn kết, mi người
m
i có thsng chân thành vi nhau.

No. 14: Tuyển chọn lãnh đạo
T, phdã, hthun tòng dã.
Tương thân tương ái là vic làm tt đp.

QuT– Thoán viết

Tchi phi nhân
Nhng người tiếp cn đu không nên tiếp cn.

QuT– Lc Tam

QuTgii thích stương thân tương tr, da vào cái thin. Như vy, Thoán viết: “T,
ph
dã, hthun tòng dã” có nghĩa là “tương thân tương ái là vic làm tt đp”. Tương thân tương ái có nghĩa là giúp đln nhau, có nghĩa là kbtôi phi phc tùng, trgiúp người lãnh đo.

Làm mt nhân viên có trách nhim tt phi htrlãnh đo, giúp lãnh đo đt được
thành công trong s
nghip. Trong mt doanh nghip, khi nhân viên giúp đlãnh đo đt
được thành công, cũng có nghĩa là tnhân viên đó đã đt được thành công tương t.
Cui năm, ông Trn Phong được đbt làm Phó tng giám đc công ty, phtrách toàn
b
mng kinh doanh, nhân svà công tác hành chính văn phòng ca công ty. Điu này
khi
ến ông được rt nhiu người ngưỡng m.

Tng giám đc đã trc tiếp khen ngi nhng vic làm xut sc ca Trn Phong:
“Không có Tr
n Phong, chc công ty skhông có ngày hôm nay. Gn na năm qua, Trn
Phong đã có r
t nhiu đóng góp và giúp đtôi gii quyết nhng vn đkhó khăn ca
công ty. Có th
nói, nói đến thành công ca tôi hôm nay không thkhông kđến Trn
Phong.”

Nếu bn htrlãnh đo đt được thành công, lãnh đo skhông thquên nhng đóng
góp quý báu đó và nh
t đnh stìm cơ hi đbn cũng đt được thành công cho bn thân
mình.

Đương nhiên, htrlãnh đo cũng cn có tin đ, đó chính là snlc hết mình vì
công vi
c và công ty. Đó cũng là mt trong nhng ni dung chính mà quTđcp ti.
Nh
ưng nếu mt nhân viên la chn sai đi tượng htrca mình thì kết qucũng không
đ
ược như ý mun. Chính vì vy, trong hào Lc Tam ca quTcó viết: “Tchi phí nhân”, có nghĩa là “nhng người tiếp cn đu không nên tiếp cn”, như vy làm sao có thkhông bị tn thương được! Hào này mun nói rng cũng cn phi la chn kcàng đi tượng đcó thhp tác, cùng nhau tương thân tương tr.

Như vy, nên htrnhng người như thế nào? Trong quTcũng có câu trli rng:
“Nguyên th
, nguyên vĩnh trinh”. “Nguyên th” là luôn phò trcho người đng đu, người
lãnh đ
o. Chn la đi tượng phò trnhư thế nào, có nghĩa là đã chn la snghip và
t
ương lai ca mình như thế ấy; do đó, trong khi phò trđi tượng phi luôn có trách nhim.
“Nguyên vĩnh trinh” l
n lượt chthái đnhân ái, lâu bn và chính trc, đó là các phm cht
đ
o đc cn có ca đi tượng phò tr. Cũng có thnói, khi la chn người đphò tr, nên
ch
n người hi tđy đba phm cht nhân ái, lâu bn và chính trc đlàm đi tượng phò
tr
.

Hin nay, la chn lãnh đo là mt vic làm không được nhiu người quan tâm, nhưng
r
t nhiu người li đang không có tương lai chvì la chn sai lãnh đo đphò tr.
Năm 2006, La Bình tt nghip ti mt trường đi hc Tô Châu. Sau khi tt nghip,
La Bình v
i vàng đi tìm vic, anh không có thi gian đcân nhc nên đã nhanh chóng
ch
n làm vic ti mt công ty đa phương. Công ty này không có bt kì kế hoch nào,
càng không có t
ương lai phát trin, ông chchđơn thun là mt người trung tui thích
vui ch
ơi hưởng lc, mt tiu phú ông. Nhưng La Bình li cho rng đây là mt công ty có
môi tr
ường làm vic khá tt, không hcó áp lc công vic, có ththoi mái, tdo làm
vi
c. Đến ngày hôm nay, khi rt nhiu bn hc ca La Bình đã thăng quan tiến chc, được
b
nhim nhiu vtrí lãnh đo quan trng trong các công ty khác thì La Bình vn ch
nhân viên văn phòng t
i công ty n.

Người xưa có câu: Con người do tp thchn la, con vt do by đàn tiến c. Mt người
l
a chn lãnh đo như thế nào thì cũng có nghĩa là hđã chn cuc đi ca hnhư thế ấy.
N
ếu bn chn lãnh đo ca mình vì tình cm mãnh lit ca hthì có nghĩa là bn đã tr
thành mt người đy tình cm; nếu bn chn lãnh đo ca mình vì trí tuca hthì có
nghĩa là b
n cũng mong mun mình trthành mt người có trí tuxut chúng. Cũng như
vy, nếu bn chn lãnh đo ca mình vì tác phong làm vic thoi mái, vui chơi là chính thì
b
n cũng ging anh ta là mt người thoi mái, chthích vui chơi mà thôi…

Li khuyên th14:
Phi thn trng khi la chn lãnh đo ca bn, vì vic bn chn lãnh đo như thế nào
s
quyết đnh snghip và cuc sng ca bn như thế ấy.

Ứng Dụng Hay –Xem Bói Quẻ Kinh Dịch Hàng Ngày

Tin Liên Quan:

SHARE
Bài trướcỨng Dụng Quẻ 06 Thiên Thủy Tụng Trong Kinh Doanh
Bài tiếp theoỨng Dụng Quẻ 09 Phong Thien Tiểu Súc Trong Kinh Doanh

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video