Ứng Dụng Quẻ 11 Địa Thiên Thái Trong Kinh Doanh

BỈ CỰC THÁI LAI

Sự vật phát triển đến một giai đoạn nhất định, khi nố đến “điểm giới hạn” chỉ cần thiếu cẩn thận một chút là sẽ đi về hướng tương phản.

Quẻ Thái bao hàm ý tưởng hanh thông và thái bình.

Tự quái truyện của quẻ Thái trong kinh Dịch viết: “Lý nhi Thái, nhiên hậu an cố thục hi dĩ thải, thái dã, thông dã”, dịch nghĩa: “Lý rồi tới Thái, tức là sau đó mới an, nên chuyện rắc rối đã qua là Thái. Thái tức là thông vậy”. Ý muốn nói rằng, một nhà quản lý xí nghiệp kinh doanh, sau khi trải qua những nỗ lực gian khổ đến cực điểm, khi mục tỉêu phấn đấu được xác định trước đây đã trải qua thử thách thực tiễn rồi thì sau đó sẽ xuất hiện cục diện an toàn và hanh thông.

Tuy nhiên, một nhà kinh doanh, trên thị trường cạnh tranh quyết liệt này, muốn có thể liên tục đứng ở vị trí bất khả chiến bại từ đầu chí cuối, để hưởng thụ sự hanh thông thoải mái và bình an vồ sự, việc này nhất định không phải là việc dễ dàng. Trong khi mặt trời mỗi ngày một đổi mới, mặt trăng mỗi lúc một đổi

khác theo thời gian năm tháng trôi qua, mà trong công việc kinh doanh, có thể làm cho sự phát triễn mãi mãi thanh xuân, và có thể sáng tạo không ngừng cái mới, đó đích xác là hai vấn đề khào nghiệm và thử thách vô cùng nghiêm trọng đối với một nhà doanh nghiệp, nhà quản lý kinh doanh làm thế nào thông qua quyền lực trong tay, xí nghiệp có thể thay cù đổi mới, có thể điều chỉnh hiệu quả các mâu thuẫn, làm cho xí nghiệp mỗi ngày một tiến triển, mồi ngày một đổi mới, tạo nên một cục diện hài hòa và hanh thông, đó chính là một vấn đề mà nhà doanh nghiệp ngày ngày cần phải suy nghĩ.

Hào quẻ Thái của kinh Dịch viết: “Thái, tiểu vãng đại lai, cát, hanh. Tắc thị thiên địa giao nhi vạn vật thông dã. Thượng hạ giao nhi kỳ chí đồng dã”, dịch nghla: “Thái, nhỏ đi lớn đến, tốt lành, hanh thông. Tức là trời đất giao nhau mà vạn vật hanh thông. Trên và dưới giao nhau mà chí của họ giống nhau”. Ý muốn nói rằng, khí của trời và đất giao cảm nhau nhờ đó mà vạn vật mới hanh thông. Giừa trên và dưới, “tâm” và “chí” thông cảm nhau, nên đạt được trạng thái kết liền với nhau.

Tạo nên cục diện trên dưới thông suốt, hòa điệu với nhau, hợp tác với nhau. Một xí nghiệp có khả năng biết xem trọng “r.hân lực sáng tạo, cách quản lý, nguồn vốn và bài học phát triển này” thì mới có thể đạt đến cục diện “bỉ cực thái lai” trong sự nghiệp kinh doanh của nó. Trong một xí nghiệp hiện đại, có cái gì quan trọng hơn con người. Vì thế, hào từ quẻ Thái còn khuyên chúng ta: “Nội dương nhi ngoại âm, nội kiện nhi ngoại thuận, nội quản tử nhi ngoại tiểu nhân, quân tử dạo trưởng, tiểu nhân dạo tiễu dã”, dịch nghĩa: “Trong dương mà ngoài âm trong mạnh mà ngoài thuận, trong quân tứ mà ngoài tiẽu nhân, đạo quân tứ lớn mạnh, đạo tiếu nhân tièu vong/’

Dùng tư tưởng hiện đại giái thích, ý muốn nói rằng, một nhà quản lý kinh doanh, nếu hoàn toàn xem trọng quan hệ tốt lành giữa nhân sự, có thể lấy sự phát triển xí nghiệp làm trọng, có thê kiên quyết giừ chính nghĩa, tấm lòng quang minh lồi lạc, thì tất nhiên chính khí sè bay cao, tà khí sẽ tiêu tan. Đối với quyền lợi của cấp dưới phải có trách nhiệm thiết thực, và phải thành ý.nghe ý kiến của thuộc hạ mình, kịp thời khen thưởng và khuyến khích sự cống hiến cua công nhân viên chức. Nhưng điều này chính là hành động căn bản hũu hiệu đế đưa xí nghiệp đến sự thành công. Như thế, nội bộ xí nghiệp sẽ trở nên mạnh và vững chắc, mà bên ngoài thì vẫn giữ vẻ khiêm cung, ồn hòa, nhu thuận. Làm được như thế, tiểu nhán (tức các thương gia không ngay thẳng) tất nhiên sẽ thối lui, uy thế của xí nghiệp mỗi ngày một lớn mạnh.

“Bỉ cực” sè “Thái lai”, nhưng nếu không chú trọng đến câu nói “Cư an tư nguy” thì sè sinh ra tâm khinh xuất. Nguyên lý của biện chứng khuyên chúng ta rằng, sự vật phát triển đến một giai đoạn nào đó, khi đến “điểm giới hạn”, chỉ bất cẩn một chút thôi, tình hình sẽ quay về hướng tương phản, vì thế cũng sẽ xuất hiện trạng thái ngược lại. “Thái cực bỉ lai”, cục diện suy vong, thất bại. Hào cục tứ quẻ Thái viết: “Phiền phiền hất phú, gioi, thất thực dỡ. Bất giới dĩ phu, trúng tâm nguyện dã.”, dịch nghĩa: “Hớn hở vậy, không giàu mà có làng xóm theo là thiếu sự thực vậy, chẳng có giới lệnh mà cũng tin, là đủng với lòng họ muốn vậy.”

Lời nói đó cảnh giác chúng ta, nếu như đã đạt được thành công, khi có biểu hiện đối với sự vật “nhẹ phiêu phiêu” (tức phiên phiên), nghĩa là đưa ra những quyết sách mọi cách khinh suất liều lĩnh, thì lủc đó khó có thê giử được sự sung túc vững chắc nừa.

Khinh suất tiến liều lĩnh là sẽ đưa tới cục diện bị động, bởi vì đã xem thường rất nhiều nhân tố khách quan vốn có quan hệ kềm chế lẫn nhau.

“Phiên phiên bất phú, giai thất thực dã”, nghĩa là một nhà kinh doanh, đã trải qua nhiều nồ lực, xuất hiện cục diện rất tốt là “Bỉ cực thái lai” là đi đến thành công.

Nhưng lúc đó, nếu ông ta đánh mất ý thức cảnh giác ưu tư, khi đưa ra quyết sách kinh doanh, phát triển xí nghiệp, cũng như đối với nhân tài quăn lý, vốn liếng phải ứng dụng vào việc sản xuất, lai biểu hiện thái độ “hớn hở” khinh suất, thì ông ta đã đánh mất nền tảng vũng chắc (giai thất thực dă) . Thế thì, ồng ta sẽ xây tháp “Babilon” trên bãi cát, chắc chắn sẽ sụp đố. Là người đi sau, chúng ta không thể không xem xét rõ nguyên lý này.

Ứng Dụng Hay –Gieo Quẻ Kinh Dịch

Tin Liên Quan:

SHARE
Bài trướcỨng Dụng Quẻ 10 Thiên Trạch Lý Trong Kinh Doanh
Bài tiếp theoỨng Dụng Quẻ 12 Thiên Địa Bĩ Trong Kinh Doanh

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video