Ứng Dụng Quẻ Sơn Lôi Di Trong Kinh Doanh

Khu và dưỡng

DI DƯỠNG TUỔI GIÀ

Chỉ qua sự kinh doanh, con người mới có thể tạo được vật chất phong phú phục vụ cho xã hội, nuôi dtỉỡng coti người và do đó thể hiện được giá trị tinh thần của con người.

Quẻ di bao hàm ý nuôi dường và nguyên lý đế nuôi sồng bán thân mình.

Hình trạng của quẻ Di giống như mở to miệng ra, hàm rãng trên và dưới đối xứng nhau, thức ăn từ cửa miệng mà vào cơ thể, nên có ý nghĩa là nuôi dường. Câu đầu tiên của qué Di là đi thẳng vào nguyên lý triết học có liên quan mật thiết với kinh doanh. Quẻ Di nói: “Di, trinh cát; quan Di tự cầu khẩu thực.” Dịch nghĩa: “Nuôi dường, trinh chính tốt. Nhìn cách nuôi dường để tự lo thức ăn nuôi sống mình.” Lại nói: “Quari Di, quan kỳ sở dưỡng dã; tự cầu khẩu thực, quan kỳ tự dưỡng dà.”

Dịch nghĩa: “Quan sát sự nuôi dưỡng, là quan sát cách nuôi dường thế nào; tự cầu khấu thực, là xem cách mình tự nuôi mình thế nào.” “Tự cầu khấu thực” là gì? Làm sao đế’ đạt được cách “tự cầu khấu thực”. Tôi thiết nghĩ, người ta chỉ có làm “Kinh doanh”, mới có thế đạt đến điếm “tự cầu khẩu thực”, tự nuôi được bản thân mình mà thôi. Bởi vì, con người trên toàn thế giới chí có qua hoạt động kinh doanh, con người mới có thê suy ra được ý nghĩa thực chất có tính xã hội, có tính vật chất và do đó mới có thể đạt được giá trị tinh thần của loài người.

Một người không thế nuôi dường bán thân mình, cùng chính là người không thể làm kinh doanh. Song Xia – Xinhzhizhu, trong khi bàn luận về cung cách kinh doanh làm ăn của mình, đả nói rõ: “Tôi cho rằng kinh doanh là một nghệ thuật tổng hợp tối cao; công cuộc kinh doanh mà chúng ta đang làm là một nghệ thụật đáng quý vô cùng. Trong nghệ thuật này bao hàm chân lý, chân lý đang sống động ở đây, thiện và mỹ cũng năm ở đây.” Câu nói của quẻ Di là tự nuôi dường lấy mình củng phát xuất từ một nguồn triết lý tự nhiên này.

Nuôi dường bản thân mình cùng chính là sự sinh tồn cua một con người. Nhưng, trên đời, sự sinh tồn của một cá nhân đều lấy sự sinh tồn của người khác làm tiền đề cho sự tồn tại của chính mình. Dĩ nhiên, bất cứ một người nào cũng đều có cái dục vọng ích kỷ như thế. Cái dục vọng ích kỷ của con người thường thường đều là vô hạn, không biết thế nào thỏa màn cho đủ. Nhưng nếu mỗi người có thể tiết chế được dục vọng ích kỷ của mình, thậm chí lúc cần thiết có thể giảm bớt một phần dục vọng và lợi ích của mình, thì người đó có thể thực hiện được sự hài hòa với người khác.

“Nuôi dưỡng” cần phải nương tựa vào vật chất tiền tài, và vật chất tiền tài lấy ở đâu ra? Cần phải nhờ vào sự sản xuất, nhờ vào sự sáng tạo, mà sản xuất và sáng tạo củng chính là việc kinh doanh. Kinh doanh thành còng, mới có thể làm cho mọi vật đầy đú, sau đó mới có thế nuôi dường con người. Vì thế, tự quái truyện của quẻ Di nói: “Vật sức nhiên hậu khá dưỡng, cố thụ chi dĩ, Di; Di giá, dường dã.” Dịch nghía: “Mọi vật được tích trữ, sau đó mới có thể nuôi dường, vì thế nên gọi là Di, Di tức là nuôi dường vậy.”

Ngày nay có rất nhiều người tuổi già đã nghỉ hưu, đế lui về an dường, chúng ta nói là họ về “dưỡng già”. “Dường già”, được diễn đat qua thành ngừ là: “Di dường thiên niên”, tức là an dường tuổi trời, đó cũng chính là quẻ Di, quẻ thứ hai mươi bảy của kinh Dịch. Nếu muốn đạt được điếm “Di” thì không thể thoát khỏi kinh doanh; có thể nói kinh doanh là hoạt động căn bản nhất của xã hội, một cá nhân cần phải kinh doanh, một xí nghiệp cần phải kinh doanh, cho đến cả một quốc gia cũng cần phải kinh doanh.

Quẻ Di nói: “Thiến dịa dường vạn vật, thánh nhân dưỡng hiền dĩ cập vạn dân. Di chi thời, đại hỉ tai. ” Dịch nghĩa: “Trời đất nuôi dưỡng vạn vật; thánh nhân nuôi dưỡng bậc hiền nhân và vạn dân bá tánh. Thời của Di thực là to lớn thay.” Truyền thống mấy ngàn năm của chúng ta, luôn luôn đặt cho thánh nhân vào vị trí rất cao để nuôi dưỡng nhân dân, nhưng kỳ thực, nguời nuôi dưỡng nhân dân, căn cứ vào nhận thức hiện đại mà giải thích, phải thực sự thuộc về “nhà doanh nghiệp” vậy

Ứng Dụng Hay –Coi Bói Quẻ Kinh Dịch Hàng Ngày

Tin Liên Quan:

SHARE
Bài trướcỨng Dụng Quẻ 24 Địa Lôi Phục Trong Kinh Doanh
Bài tiếp theoỨng Dụng Quẻ 28 Trạch Phong Đại Quá Trong Kinh Doanh

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video