Ứng Dụng Quẻ 30 Thuần Ly Trong Kinh Doanh

SỨ MỆNH QUAN TRỌNG

Dục vọng của con người vốn không thiện cũng không ác. Lúc con người cảm thấy cố “sứmệnh quan trọng” thì đã vượt qua thiện và ác.

Quẻ Ly bao hàm ý mặt trời lên cao tỏa sáng và ý phụ thuộc nương tựa vào nhau để sinh tồn.

Kinh nghiệm trên thương trường của tôi tương đối phong phú là nhờ thu hoạch từ nhừng truyện ký của các nhà doanh nghiệp thành công của các nước trên thế giới. Thí dụ như truyện ký của ông vua xe hơi của Mỹ là Ford, sự thành công cúa ông vua xe hơi này là sự phát triển cua xã hội, cùng như sự “tôn trọng sứ mệnh” cúa ông trên đường kinh doanh, ba sự kiện đó vốn không thể tách rời ra được. Có thể nói, truyện ký của ông vua xe hơi Ford là chứng cứ cho quế Ly trong quyển sách mà tôi đang viết đây vậy.

Lời Thoán viết: “Ly, lệ dã. Nhật nguyệt lệ hồ Thiên, bách cốc thảo mộc lệ hồ thổ trùng minh dĩ lệ hồ chính, nài hóa thành thiên hạ. Nhu lệ hồ trung chính, cố hanh.” Dịch nghĩa: “Ly, tức là lệ thuộc. Mặt trời, mặt trăng lệ thuôc vào bầu trời, thảo môc bách cốc lê thuôc vào đất đai. Hai cái sáng (hai cung ly trên và dưới quẻ) lệ thuộc vào điều chính trực mà hóa thành thiên hạ. Nhu lệ thuộc vào điều trung chính vì thế, được hanh thông.” Thời cố đại, chữ “lệ” có nghĩa là hai con nai đứng song song với nhau, nương tựa vào nhau mà sinh tồn, có ý nghĩa phụ thuộc lần nhau.

Mật trời và mặt trăng phụ thuộc vào bầu trời, các loài thực vật sinh trưởng, nở hoa, kết quả đều không thể rời khỏi đất đai; nhưng phụ thuộc vào nhau tất nhiên phải chính đáng, như thế vạn vật mới hanh thồng. Làm một nhà kinh doanh khi thất bại, thì không nên sợ hãi. Từ trong cảnh ngộ muồn ngàn gian nan vất vả, ta cố gắng suy nghĩ ra trăm phương ngàn kế, thì cuối cùng vẫn có thể thoát ra và đứng lên được.

Đúng như Tự quái truyện của quẻ Ly nói: “Hăm tức hiểu sở lệ, cố thụ chi dĩ Ly. Ly giả lệ dã.” Dịch nghĩa: “Trong hố sâu, tất nhiên có chỗ cho mình nương tựa, vì thế nên gọi là Ly. Ly tức là lệ thuộc vậy.”

Ý của quẻ Ly là khuyên ta tìm một nơi nương dựa chính đáng, như mặt trời và mặt trăng tựa vào bầu trời mà tỏa sáng rực rờ, như vậy một hoàn cảnh kinh doanh thuận lợi mới sẽ bắt đầu mở ra. Vạn vật phát triển theo vòng tròn “Chu nhi phục thủy.” (Đi một vòng rồi trở lại chỗ ban đầu). Mọi sự việc trong thế gian không bao giờ vĩnh hằng, không bao giờ luôn luôn ở một chỗ, mà đúng như lý của Phật giáo, thế gian vốn “vô thường”, mà kinh Dịch gọi là biến dịch (biến hóa).

Ở đây, qua hàm ý của quẻ Ly, một nhà doanh nglìiộp thành công hay thất bại, cần phải nương dựa vào một số tài năng nào đó, mới có thể làm cho sự ngliiộp kinh doanh càng lúc càng phát triển: một là phải nương vào nhân cách và hoài bão của bạn; hai là phải nương tựa vào sản phẩm và thị trường; ba là phải nương tựa vào khách hàng.

Sự thành công của ông vua xe hơi Forđ của Mỳ chính là ờ đây. Mong rằng, các nhà doanh nghiệp có lương tâm trên toàn thế giới biết “tôn trọng sứ mệnh” kinh doanh cùa mình, đê cho xã hội càng phát triển và khách hàng được hưởng những sản phẩm có giá trị.

Ứng Dụng Hay – Bói Quẻ Kinh Dịch Hàng Ngày

Tin Liên Quan:

SHARE
Bài trướcỨng Dụng Quẻ 29 Thuần Khảm Trong Kinh Doanh
Bài tiếp theoỨng dụng Quẻ 31 Trạch Sơn Hàm Trong Kinh Doanh

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video