Ứng dụng Quẻ 32 Lôi Phong Hằng Trong Kinh Doanh

KIÊN TRÌ BỀN BỈ

Kiên trì bền bỉ tất nhiên có thành tựu, giống như mặt trăng mặt trời, cứ theo quy luật vận chuyến mãi chiếu khắp vạn vật để giúp chúng sinh trưởng, hưng vượng.

Quẻ Hằng bao hàm ý lâu dài, trường cửu.

Có lâu dài tất nhiên có thành công, vì thế mới hanh thông mới không có tai họa. “Hằng”, như mặt trời và mặt trăng theo quy luật mà vận chuyến và có thế chiếu soi vạn vật trường cửu, không thay đổi. Như quẻ Hằng, câu đầu tiên nói: “Hằng: hanh, vô cữu, lợi trinh, lợi hữu du vãng.”

Dịch nghĩa: “Vừng bền: hanh thông; không lỗi, lợi ra đi.” Câu đó khuyên chúng ta trong lúc kinh doanh, thì hành vi, nguyên tắc, động cơ kinh doanh phải luôn luôn tùy theo quy luật khách quan mà làm, và giừ vừng lâu dài không thay đổi.

Làm sao để nới rộng phạm vi kinh doanh, tăng gia lợi ích, nhừng vấn đề này liên quan đến chừ “Hằng” này. Có một số công ty đã kinh doanh rất lâu, đà từng trải qua nhừng giai đoạn phát triển rực rờ cũng phát sinh nhưng khó khăn trong việc làm ăn.

Cho nên, việc thương mại phải có nhừng phương pháp kinh doanh đi sát với thực tế và không ngừng canh tân. Canh tân, trên thực tế cũng có liên quan đến vấn đề “giữ vững bằng sự bền láu” (Trì chi dĩ hằng). “Hằng” cùng như “Đá”, “Đá” còn thì lứa không bao giờ bị tiêu diệt. Thực hiện được nguyên lý “Hàng” thì không sợ không thành công.

Liễu Tôn Nguyên có viết một truyện, tựa đề “Tống Thanh Truyện”. Tống Thanh là một thương gia bán thuốc tháo dược ớ phía tây thành Trường An. Ông ta trước sau một mực, dùng chừ “Hằng” mà đối đãi với khách hàng.

Bất kể ai đến mua thuốc, dù có tiền mang theo hay không, Tống Thanh cũng lấy thuốc tốt mà bán cho khách; có khách hàng chưa tùng quen biết, hoặc trên đường đi xa, chỉ ghi cho ông tờ giấy thiếu nợ, Tống Thanh cũng không vì thế mà khước từ không bán thuốc. Có lúc, khi đến cuối năm, số giấy nợ chồng cao như núi, có người tính chuyện không hề trả nợ cho ông, ông vẫn vui vẻ không nhắc đi nhắc lại bao giờ. Cho nên có nhiều người cười chế riễu ông là một thương gia “ngu muội vô tri”, nhưng Tống Thanh cùng xem như không.

Ông buôn bán thuốc hơn 40 năm, số người thiếu nợ được ông đốt bỏ giấy nợ cúa họ có khoảng một trăm mấy mươi người. Trong số nhừng người này, sau này có người ra làm quan lớn, có người buôn bán làm đại phú thương. Họ thường thường trở về đền đáp ân huệ của Tống Thanh.

Tống Thanh giữ cái nguyên tắc kinh doanh là “Trì chi dĩ hăng” mà làm ăn. Luận về mặt lâu dài, thì trái lại, số lời đó càng cao. Liều Tôn Nguyên phê bình Tống Thanh: “Số lời của Tống Thanh rất lâu sau mới được trả. Nhưng càng lâu, số lời càhg lớn, không giống bọn tiểu thương tàm thường, không trả đúng giá, đúng kỳ hạn là đã nói giận tam bành, còn mắng chửi khách như kẻ thù. Cái lợi cúa bọn đó qua là nhỏ nhoi làm sao.” Trong câu chuyện này, tác giá miêu tá và phân biệt rõ ràng thái độ cua bọn tiểu thương và thái độ của đại thương gia (tấm lòng) cái lợi nhỏ như con ruồi đối với cái lợi lớn (cái lợi lâu dài) của đại thương gia, như sự trong và đục cua hai con sông Kinh và sông Vị.

Đúng như lời Thoán quẻ Hằng viết: “Hằng, cữu dà. ” “Cữu vu kỳ dạo dã. Thiên địa chỉ đạo, hàng cữu nhi bất chi dã, lợi hữu du vãng, chung tắc hữu thủy dã. Nhật nguyệt dắc thiên nhi năng cữu chiếu, tứ thời biển hóa nhi năng cửu thành.” Lại viết: “Quan kỳ sở hằng, nhi thiên địa vạn vật chi tình khả kiến hí.” Lão tử viết: “Thận chung nhi thủy, tắc vô bại sự. ” dịch nghĩa: “Hằng, tức là bền lâu vậy. Bền lâu trong cái đạo của nó. Đạo của trời đất, lâu dài bền vững mà không ngùng, lợi ra đi, có chung cục tức có bắt đầu. Mặt trời mặt tráng CQ bầu trời mà có thể chiếu soi trường cữu, bốn mùa thay đổi mà vạn vật thành.” Lại nói: “Xem cái bền lâu của nó thì thấy được cái tình của trời đất vậy.” Lão tử nói: “Cẩn thận từ lúc cuối cùng đến lúc bắt đầu lại, thì không có việc gi thất bại được.” Quý là quý ở chỗ thúy chung, quý là quý ở chỗ cấn thận từ đầu đến cuối.

Điều này chính là muốn nói rằng, trên thương trường, cạnh tranh và sáng tạo là một phương diện, nhưng “Trì chi dĩ hằng” tức giừ vững lâu dài, mới có thể “lợi hũu du vãng”. Trong truyện của Liễu Tôn Nguyên, Tống Thanh là một thương gia sở dĩ có thể trở thành giàu có, và sau 40 năm đều đạt sự thành công, nghiên cứu tận gốc rễ, là do chữ “Hăng” này vậy.

Ứng Dụng Hay – Xem Quẻ Kinh Dịch Hàng Ngày

Tin Liên Quan:

SHARE
Bài trướcỨng dụng Quẻ 31 Trạch Sơn Hàm Trong Kinh Doanh
Bài tiếp theoỨng Dụng Quẻ 33 Thiên Sơn Độn Trong Kinh Doanh

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video