Ứng Dụng Quẻ 41 Sơn Trạch Tổn Trong Kinh Doanh

LẮNG GIẬN BỚT DỤC

Trong hành trình làm ân buôn bán lâu dài,có thể thực hiện thực sự được câu “Quân tử dĩ trừng phẫn truất dục” (Người quân tử phải lắng giận bớt dục) nhà doanh nghiệp sẽ được lợi ích suốt đời.

Quẻ Tổn bao hàm nguyên tắc ứng dụng sự hao tổn và sự ích lợỉ.

Nếu như bạn đọc “Cổ VĂN QUAN CHỈ”, trong đó . CÓ một câu nhất định bạn sẽ cảm nhận sâu sắc. Câu đó là “Hi hi giả vị lợi nhi lai, nhưỡng nhưỡng giả vị lợi nhi khứ.” Dịch nghĩa: “Kẻ thích thú vì lợi mà đến, người không thích vì lợi mà bỏ đi.” Xã hội là vù đài của con người; trên vũ đài không thiếu người đi kẻ đến, trong một không gian nhất định tất nhiên sẽ có kẻ thích người không.

Lợi ích của cá nhân, chắc chắn có liên quan đến vấn đề tự nhiên. Đối với một nhà doanh nghiệp, trong quan điểm “kiếm tiền” và “táng vốn”, làm thế nào trong thế giới kinh doanh của mình, điều tiết hợp lý dục vọng và hành vi của mình, làm những việc đáng hao tổn thì hao tổn, đáng tăng thêm lợi ích thì cứ tăng thêm, như thế vẫn có thể nói là đại cát đại lợi.

Người ta thường nói: “Không ai giàu quá ba đời”. Nguyên nhân là ở đâu? Bởi vì.đó chính là nguyên lý cua xâ hội loài người và đến cả thế giới tự nhiên to rộng này. Vì thế, quẻ Tổn của kinh Dịch đã nói ra nguyên lý này: “Tốn cương ích nhu hữu thời: tổn ích doanh hư, dữ thời giai hành .” Dịch nghĩa: “Bớt cái cứng thêm cái mềm; có lúc bớt cái lợi ích, đầy cái hư hao, đều là chuyển biến theo thời gian.”

Đối với một nhà doanh nghiệp, lời nói có tính triết lý phi thường này, nếu có thể đem ứng dụng được trong tư tưởng kinh doanh và ứng phó thực tế, thì sè đem lại ích lợi không phái nhỏ. Giảm bớt sự hao tốn, tăng thêm lợi ích, làm tràn đầy, giảm thiếu hụt, tất cả điều này tùy theo thời gian và điều kiện mà diễn biến; một nhà kinh doanh cũng cần phải tùy theo thời gian và điều kiện thay đổi, mà xử trí thích đáng, không thế vi phạm nhừng qui luật này.

“Sơn hạ hữu trạch, tổn. Quân tử dĩ trung phẫn truất dục.” Dịch nghĩa: “Dưới núi có đầm nước, tượng trưng sự hao tổn; quân tử xem đó mà ngàn sự tức giận và chế ngự lòng ham muốn.” Kinh dịch thường lấv hình tượng ra đế diễn tả ý tưởng. Quẻ Tốn, thượng quái là Cấn tượng của núi, hạ quái là Đoài, tượng của đầm nước. Giảm bớt đất trong đầm nước, để tăng thêm đất cho núi, nên núi thì cao, đầm thì thấp. Một nhà kinh doanh trên thương trường cần nên bắt chước theo cái tinh thần này, gặp lúc thời không thuận lợi, dễ phát sinh sự phẫn nộ, cho nên cần phải chế ngự nó hoặc điều tiết nó, và đối với lòng tham muốn của mình, cũng cần phải khắc chế hoặc dứt tuyệt được nó.

Năm 1991, tôi rất thích thú đọc quyển “Công tâm vi thượng” của Biao-Khai, giám đốc công ty Xiníeng (Tính Phong) cúa Mỹ. Biao-Khai dùng 66 câu hỏi để tiến hành phân tích hạch toán kinh doanh, làm thế nào để giảm bớt hao tổn, và tăng thêm lợi ích, làm thế nào lấp đầy cái thiếu hụt, và rút bớt cái quá đầy; 66 vấn đề này tổng kết thành mấy đại cương chính sau đây:

  • Một là tất cả tình huống của khách hàng.
  • Hai là bối cảnh giáo dục của khách hàng.
  • Ba là tình trạng gia đinh của khách hàng.
  • Bốn là tư liệu về bối cảnh nghiệp Vụ cua khách hàng.
  • Năm là nhừng sớ thích đặc biệt của khách hàng.
  • Sáu là phương thức sinh hoạt của khách hàng.
  • Bảy là lúc tiếp xúc với khách hàng bạn xử sự thế nào đối với cách suy nghĩ và phê bình của khách hàng.

Biao-Khai ứng dụng bảy phương diện này, đưa ra 66 câu hỏi đế quyết định vấn đề hạch toán kinh tế của công ty, và xử lý tình hình tổn, ích, doanh, hư trong kinh doanh. Điều này hoàn toàn phù hợp với lời nói trong qué Tốn của kinh Dịch: “Dĩ sự thuyên vảng, vô cữu: chước tổn chi.” Dịch nghĩa: “Ngùng việc, đi mau không lỗi, châm chước mà hao tổn.” Ý muốn nói rằng, tùy theo thực tế thời gian tiến triển, có lúc phải vì nể tình mà chịu hao tổn chút ít. Nhưng có lúc phải nhấn mạnh không hao tổn mà tăng thêm lợi ích.

Như quẻ Tổn nói: “Lợi trinh, chinh hung; phất tốn ích chi.” Dịch nghĩa: “Trinh chính thì lợi, đi xa thời xấu; không làm hao tốn, mà phải làm táng thêm cho nó.” Ý muốn nói rằng, có lúc trên kinh doanh không thể nhượng bộ một điểm nào, mà ngược lại làm ích lợi thêm cho mình, đồng thời làm cho đối phương cũng có thể thu được lợi ích. Điều này tất nhiên cần phắi đối với tình hình cụ thể mà phân tích cụ thể, linh hoạt ứng dụng, không thể câu nệ hẹp hòi.

Việc “kiếm tiền” vạ “tàng lợi” của nhà kinh doanh là một vấn đề rất phức tạp. Phải có thiên thời, địa lợi, nhân hòa và các yếu tố khác, giao thác tổng hợp, mà tạo thành. Nhưng tòi từ công việc kinh doanh lâu dài, nhận thức được rằng, “nhân hòa” là yếu tố quan trọng nhất, cho nên, một nhà doanh nghiệp nên ứng dụng lời chỉ dạy của quẻ Tổn trong kinh Dịch

Ứng Dụng Hay – Lập quẻ kinh dịch hàng ngày

Tin Liên Quan:

SHARE
Bài trướcỨng Dụng Quẻ 38 Hỏa Trạch Khuê Trong Kinh Doanh
Bài tiếp theoỨng Dụng Quẻ 42 Phong Lôi Ích Trong Kinh Doanh

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video