Ứng Dụng Quẻ 42 Phong Lôi Ích Trong Kinh Doanh

CÓ ÂN THÌ CÓ LỢI

Chuẩn mực, khiêm nhường mới có Ihểđem lại lợi ích lẫn nhau. Còn ngược lại, sợi dãy liên kết cuối cùng sẽ bị phá vò, dứt doạn.

Quẻ ích bao hàm ý con người nhận được lợi ích.

Loại xe du lịch Sangta-na (Tang Thầp Nạp Kiểu Xa) hiện nay được mọi người ở khắp nơi đều hoan nghênh, hơn nữa các điểm bảo trì sửa chữa của nó được đặt khắp mọi nơi trên toàn quốc rất tiện lợi cho người sử dụng loại xe này. Vì thế, hãng chế tạo của nó càng đứng vững vàng với tư tưởng chỉ đạo kinh doanh là “vì đại chúng”, nghĩa là sản phẩm của nó có thể phục vụ lợi ích cho quảng đại quần chúng.

Một nhà doanh nghiệp dĩ nhiên là phải suy nghĩ làm sao xí nghiệp kiếm ra tiền. Nhưng đối với nhà doanh nghiệp chân chính, cái làm cho họ hứng thú hơn kiếm ra tiền là sự nghiệp kinh doanh của họ làm sao có thể đem lại nhiều lợi ích cho cuộc sống của nhiều người, để làm cho sinh hoạt của xã hội càng ngày càng tiến bộ.

Nhừng nhà doanh nghiệp chân chính, như ở Mỹ có Ford, ồ Nhật Bản có Song Xia -Xingzhizhu, họ luôn luôn suy nghĩ làm thế nào liên kết sự nghiệp kinh doanh của họ với sự phát triển của xà hội; đó là một tư tưởng vô cùng đáng quý. Ford thường thường chủ động giảm giá sản phẩm của mình trước khi có sự phá giá của đối phương, và luôn luôn suy nghĩ đến giá cả thế nào để cho mọi tầng lớp nhân dân có thể mua được. Do đó, loại xe của ông lần lần chiếm lĩnh đa số thị trường. Đó chính là yếu quyết thành công trong sự nghiệp kinh doanh của Ford.

Tư tưởng kinh doanh của Ford hoàn toàn trùng hợp với tư tưởng trong quẻ Ich của kinh Dịch: “Thiên thí địa sinh, kỳ ích vô phương. Phàm ích chi đạo, dự thời giai hànhn và “Quán tử dĩ kiến thiện tắc thiên, hữu quá tắc cải.” Dịch nghĩa: “Trời dất ban ra khắp mọi nơi. Đạo lý tăng ích lơi cho kẻ khác theo thời mà tiến triển” và “Quân tử thấy chỗ thiện thì hày dời đến ô, thấy lỗi lầm của mình thì hãy mau sửa đổi.”

Dùng tư tưởng hiện đại giải thích là tùy thời cơ mà tiến hành; muốn làm nhừng việc giúp ích cho con người, thì không nên do dự chậm trễ, phải nhanh chóng mà theo đuổi thực hiện nó. Một nhà doanh nghiệp khi làm điều gì sai lầm, thì chớ giấu giếm, có lỗi thì sứa ngay; chỉ có như thế, mới có thể là một nhà doanh nghiệp chân chính có phong độ và cái tầm nhìn thấy xa.

Một nhà doanh nghiệp có tư tưởng phục vụ lợi ích cho đại chúng, thì ngược lại, đại chúng cũng vui lòng mua sản phẩm của ông ta, tạo thành lợi ích song phương, hợp với đạo lý kinh doanh là đem lại sự phú túc cho mình cho người. Vì thế, tượng quẻ ích nóir “Hữu phu, huệ tâm, vật vốn chi hỉ, huệ ngã đức, đại đắc chí

dã.” Dịch nghĩa “Có niềm tin, có lòng thi ơn, thì chớ hỏi gì cả. Trả ân cho cái đức của ta, được cái chí lớn vậy.” Ý này ứng dụng trên đường kinh doanh, tức là, khi bạn đầu tư vào sự nghiệp kinh doanh để làm lợi ích cho đại chúng thì bất tất phải lo âu (không cần phải hói qué, xem bói), có tốt thì có nguy hiểm.

Điều đó cùng muôn nói rằng, đó chính là cách làm ăn kiếm ra được tiền một cách chắc chắn. Tại sao thế? Bởi vì nhất định người ta sẽ đền đáp lại tấm lòng của bạn. Dùng tư tưởng hiện đại giải thích, bạn nhận được sự lợi ích từ khách hàng, thị trường bạn làm ăn chắc chắn là chiếm tỷ lệ rất cao. Vì thế, quẻ ích nói “Huệ ngã đức, đai đắc chí dã.”, “dai đắc chí dã” chính là viêc làm ãn của bạn nhất định sẽ phát triển lớn.

Nói ngược lại, muốn phát triển lớn, nhà kinh doanh phải đem lợi ích cho khách hàng. Đó chính là hai mặt biện chứng của cách kiếm ra tiền trong kinh doanh, yếu quyết để kiếm ra tiền là không thế không đem lợi ích đến cho người khác trưđc, người khác sẽ báo đáp lại, và đem lợi ích đến cho bạn. Bết cứ một bên nào muôn lừa gạt người khác, làm cho người khác bị thiệt thòi, thì sợi dây liên kết trong kinh doanh sớm muộn gì cũng bị đứt, hoặc danh còn mà thực chất đả mất, thì cho dù ngôn từ có đẹp cách mây, hợp đồng có nghiêm túc kỹ lưỡng đến mấy, đều không có hiệu quả lợi ích gì cả. Điều này đúng như lời trong “Luận ngữ”: “Hành động chỉ chuyên đem lại lợi ích cho mình, sẽ tự chiêu lấy nhiều oán hận cho mình.” Và cũng đúng như lời hào thượng cửu của quẻ ích: “Mạc ích chi, hoặc kích chi, lập tàm vật hằng, hung.” Dịch nghĩa: “chớ mong ích

lợi cho mình nữa, có thể kẻ khác sẽ công kích lại, lập tâm không bền vững, thì sẽ xấu vậy.” Ý muôn nói rằng, chỉ mong một bên được hưởng lợi ích, chỉ mong người khác đem lại lợi ích cho mình, thì người khác sẽ không đếm xỉa đến lợi ích của bạn nữa, thậm chí họ phẫn nộ, tấn công lại bạn, làm cho ý chí của bạn chao đảo không vững vàng. Kết quả đương nhiên là sẽ xấu vậy.

Lời xưa nói: “Người tham lam tự giết lấy mình” và câu ngạn ngữ “Ản trộm gà không được còn lỗ nắm thóc.” Có thể dẫn ra để cảnh giác những nhà doanh nghiệp chúng ta vậy.

Ứng Dụng Hay – Lập Quẻ Kinh Dịch Online

Tin Liên Quan:

SHARE
Bài trướcỨng Dụng Quẻ 41 Sơn Trạch Tổn Trong Kinh Doanh
Bài tiếp theoỨng Dụng Quẻ 43 Trạch Thiên Quải Kinh Doanh

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video