Ứng Dụng Quẻ 48 Thủy Phong Tỉnh Kinh Doanh

CẦU HIỀN NHƯ KHÁT NƯỚC

Việc khó việc lớn thì nhìn vào tài điều hành; nghịch cảnh thuận cảnh thì nhìn vào phong độ; cảnh vui cảnh buồn thì nhìn vào sự hàm dưỡng, mưu sự thành hay không thì nhìn vào thái độ cầu hiền.

Quẻ Tỉnh là hình dung khát nước, dùng công cụ đến giếng múc nước; tương tự, mong cầu được người hiền như khát mà chờ nước uống.

Khi đề cập đến cái đặc sắc của các xí nghiệp kinh doanh của Nhật Bản, người ta thường liệt cử “Tam đại thần khí” tức ba phương thút lớn là “Chung thân cố ủng, niên công tự lệ, xí nghiệp nội cồng hội.”

Nhưng, cái được gọi là “Chung thân cố ủng”, nghĩa là “thuê mướn suốt đời” này, tuyệt đối không có hợp đồng văn bản hay lập một chế độ rõ ràng để bảo đảm, mà chỉ là nhân sự, tức một bộ phận lớn quan trọng của xí nghiệp làm việc mãi với xí nghiệp trở thành một nguyên tác bất thành văn.

Cái gọi là “Niên công tự lệ”, nghĩa là sắp xếp hạng bậc cao thấp theo năm công tác lâu dài, hiện cũng do sự biến đổi của thời đại nên càng lúc càng bi sự thách đố của chủ nghĩa năng lực. Còn “Xí nghiệp nội công hội” nghĩa là công đoàn trong xí nghiệp, tổ chức khâu lac động, hiệu suất của nó ngày nay càng lúc càng xuỏng thấp, tác dụng của nó chỉ còn mặt hình thức mà thôi.

Vậy thì, nghiên cứu rốt ráo phương pháp quý giá cua nền kinh doanh Nhật Bản thời kỳ hậu. chiến là cái gì? Một vị giáo sư đại học ở nước ngoài của Nhật Bản là Yi Dan Jing (Y Đan Kính) đưa ra học thuyết “Nhân bản chủ nghĩa xí nghiệp kinh doanh” chính là pháp bảo căn bản để các xí nghiệp kinh doanh gặt hái được thành công.

Pháp bảo đó tức là, trong sự tổ chức kinh doanh, nguồn đầu tư quý nhất không phải là tiền bạc, không là vật chất mà chính là “con người”. Cái nguyên lý nhân bản này đă được trình bày đầy đủ trong quẻ Tỉnh cua kinh Dịch: “Tính tiết bất thực vị ngả tâm trắc; khả dụng cấp, vương minh tịnh thụ kỳ phúc.”

Dịch nghĩa “Giếng sạch không uống, để lòng ta thương xót; có thể múc lên dùng; có được ông vua sáng suốt thì mọi người được phúc vậy.” Dùng tư tưởng hiện đại giải thích, nước tinh khiết đã được khử hết bùn cát không được uống (không dùng), làm cho người ta tiếc rẻ; việc này giống như có bậc hiền sĩ đang ở thôn dã, nhưng lại không có ai biết sử dụng; bậc vua sáng suốt phải kịp thời đề bạt các hiền sĩ này, tuyển chọn để sử dụng họ, điều này đối với vua chúa và các bậc hiền sĩ đều là hạnh phúc, ứng dụng vào sự nghiệp kinh doanh, nếu muốn thành công, nhà kinh doanh nhất định phải kịp thời quan sát và đề bạt những nhân tài kinh doanh bản chất tốt.

Một nhà quản lý doanh nghiệp chưa có khả năng phát hiện và sử dụng các nhân tài, điều này giống như nước giếng tinh khiết, bạn lại không uống, há không lãng phí đó sao?

Quẻ Tỉnh còn trình bày một tư tưởng khác còn quan trọng hơn. Nếu bậc nhân tài tạm thời chưa được đề bạt giao nhiệm vụ, thì phải nên đối đãi với họ thế nào? Tượng quẻ Tỉnh nói; “Tỉnh thức, vô cừu, tu tính dã.” Dịch nghĩa “Giếng sửa lại không lỗi, tu sửa giếng nước lại vậy.”

Ý muốn nói rằng, là một nhân tài kinh doanh thực sự, không cần phái nóng nảy hấp tấp, trước khi chưa được sử dụng như “Bá Đông biết dùng”, thì tự mình phải rèn luyện, tài năng kinh doanh của mình cho đầy đủ, chờ đợi thời cơ, tự nhiên sẽ có ngày xuất đầu lộ diện. Đúng như lời tự thuật của Từ Nhân Tân Khí Tật thời Nam Tống “dùng thời làm”, “bỏ thời ẩn”, chữ “ẩn” ở đây có thể hiểu là lo lui về tự tiến tu, cho tài năng được vững chắc, để chờ đợi thời cơ.

Một người có kinh nghiệm tổ chức và biết dùng người ở trình độ tuyệt đính nhất định sẽ ứng dụng sách lược “Nhân bản chủ nghĩa”, như hào thượng lục của quẻ Tỉnh nói “Tỉnh thu, vật mạc, hữu phu, nguyên cát.” Tượng lại viết “Nguyên cát tại thượng, đại thành dã.* Dịch nghĩa “Giếng được dùng, chớ đậy lại; có lòng tin rất tốt.”

Và lời tượng nói “Rất tốt ở tròn, tức thành công lớn vậy.” Ý muốn nói rằng, có thế múc nước giếng lên dùng (“thu” có nghĩa là hấp thụ), thì “chớ đậy lại”, “mạc” có nghĩa là cái màn, có nắp đậy. Có nghĩa là không nên đậy kín nó lại, cứ đế cho nó chảy không ngừng, hoàn toàn phát huy tiềm lực của nó, cũng như để cho bậc nhán tài phát huy hết tài cán, thoát khỏi ràng buộc của người quản lý. Bậc nhân tài một khi được sử dụng, nên phục vụ tận tụy, không nên có một hành động tư lợi ích kỷ nào. Nếu không, sẽ bị thời đại đào thải và bỏ rơi.

Một nhà quản lý doanh nghiệp, cần phải có tinh thần cầu hiền như khát nước mà kinh Dịch trình bày qua quẻ Tỉnh. Có tinh thần như thế mới có thể sử dụng được nhân tài rộng rãi.

Nếu được như thế, dù bạn kinh doanh bất cứ một ngành gì, luôn luôn bạn sẽ đúng ở vị thế bất khả chiến bại trên trường kinh doanh. Ngược lại, một nhà doanh nghiệp cứ chờ đến lúc quá khát nước, mới nghĩ đến việc “đào giếng”, thì lúc đó sợ rằng đã quá muộn.

Ứng Dụng Hay – Xem Kinh Dịch

Tin Liên Quan:

 

SHARE
Bài trướcỨng Dụng Quẻ 47 Trạch Thủy Khốn Kinh Doanh
Bài tiếp theoỨng Dụng Quẻ 49 Trạch Hỏa Cách Kinh Doanh

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video