Phần XII: Tóm Tắt Quy Trình Giải Bài Tarot

Quy Trình Giải Bài Tarot Cho Bản Thân

Sau đây là từng bước để giải bài tarot cho chính bạn dựa theo một câu hỏi có sẵn:

1. Để bắt đầu, bạn nên có sẵn:

2. Thiết lập trạng thái

 • Chuẩn bị môi trường giải bài theo thiên hướng cá nhân.
 • Ngồi xuống với một không gian trống phía trước bạn.
 • Thư giãn và bình tâm. Hít thở sâu một lúc.

3. Đặt câu hỏi

 • Lấy bài tarot ra khỏi túi/hộp đựng.
 • Giữ bài up trên một tay. Đặt tay còn lại lên trên.
 • Nhắm mắt lại.
 • Nói một câu mở đầu, nếu bạn muốn.
 • Đọc câu hỏi của bạn, hoặc nói ra từ trí nhớ một cách chính xác những gì đã viết.

4. Xào bài

 • Xào các lá bài tarot đến khi bạn cảm thấy sẵn sàng dừng lại.
 • Tập trung vào câu hỏi của bạn trong khi xào bài, nhưng không quá căng thẳng.

5. Kinh bài

 • Đặt các lá bài úp xuống trước mặt bạn.
 • Kinh bộ bài theo một cách ngẫu nhiên như sau:
 • Nhấc một tụ bài từ bộ bài.
 • Đặt tụ bài này sang bên trái.
 • Nhấc một phần của tụ bài nhỏ này và đặt nó sang bên trái bên cạnh.
 • Nhóm ba tụ này lại một cách tùy ý.

6. Trải bài

 • Giữ các lá bài trên tay.
 • Mở lá đầu tiên trên cùng như bạn mở một trang sách.
 • Đặt lá này theo như trải bài mà bạn đã chọn

7. Phản hồi những lá bài

 • Ghi chép những phản ứng của bạn đối với từng lá bài.
 • Ghi chép phản hồi của bạn về toàn diện các lá bài

8. Phân tích những lá bài

 • Hãy phân tích từng lá bài riêng rẽ.
 • Tra cứu từ khóa và hành động của lá bài.
 • Tìm kiếm những hành động phù hợp.
 • Viết lại suy nghĩ và cảm nhận, nếu bạn muốn.
 • Xem xét hướng của lá bài – xuôi hoặc ngược?
 • Phân tích những mối quan hệ của lá bài.
 • Sử dụng nguyên tắc giải nghĩa bài
 • Ghi chép những suy nghĩ sâu xa hơn.

9. Tạo nên câu chuyện

 • Kể câu chuyện của bạn một cách tự phát.
 • Thu âm lại câu chuyện của bạn, nếu bạn muốn.

10. Viết tóm lược giải bài

 • Suy nghĩ về chủ đề hoặc thông điệp trong giải bài của bạn.
 • Trả lời câu hỏi theo dạng một đoạn viết tóm lược (1-2 câu).

11. Hoàn tất

 • Viết lại những lá bài và vị trí của chúng.
 • Thanh tẩy bộ bài
 • Giữ bộ bài trên một tay, tay còn lại đặt lên phía trên bộ bài.
 • Nhắm mắt lại.
 • Nói ra những gì bạn đã học được từ việc giải bài này.
 • Thể hiện thái độ biết ơn đối với Người Hướng Dẫn Từ Bên Trong.
 • Cất bộ bài vào hộp / túi đựng.
 • Khôi phục lại môi trường giải bài nếu cần thiết

12. Sử dụng những gì đã học được

 • Quyết định thực hiện một đến hai hành động dựa trên giải bài.
 • Viết lại những hành động đáng chú ý.
 • Liên quan sự phát triển ở hoàn cảnh đối với giải bài.

 

Quy Trình Giải Bài Tarot Cho Chủ Thể Khác

Sau đây là từng bước để giải bài tarot cho chính bạn dựa theo một câu hỏi về chủ thể khác.

1. Chọn chủ thể

 • Chọn chủ thể cho giải bài của bạn – người, cặp, nhóm, nơi chốn, tin tức, sự kiện, v.v.
 • Kiểm tra môi trường giải bài của bạn
 • Hãy chuyển sang Giải Bài Tarot Cho Chính Bạn nếu bạn trả lời Có cho bất kỳ câu hỏi sau:
 1. Liệu tôi có cảm thấy những cảm xúc mạnh mẽ khi tôi nghĩ về người này trong tình huống này?
 2. Liệu tôi có quyền lợi trong tình huống này?
 3. Liệu tôi mong muốn một lợi ích riêng trong tình huống này?

Viết một câu hỏi tập trung vào những vấn đề bạn quan tâm về chủ thể của bạn.

2. Để bắt đầu, bạn nên có sẵn:

 • Câu hỏi được viết sẵn của bạn.
 • Một bộ bài tarot.
 • Sơ đồ trải bài mà bạn đã chọn.
 • Sách hướng dẫn về ý nghĩa các lá bài và trải bài, nếu bạn cần đến.

3. Thiết lập trạng thái

 • Chuẩn bị môi trường giải bài theo thiên hướng cá nhân.
 • Ngồi xuống với một không gian trống phía trước bạn.
 • Thư giãn và bình tâm. Hít thở sâu một lúc.

4. Đặt câu hỏi

 • Lấy bài tarot ra khỏi túi/hộp đựng.
 • Giữ bài up trên một tay. Đặt tay còn lại lên trên.
 • Nhắm mắt lại.
 • Nói một câu mở đầu, nếu bạn muốn.
 • Đọc câu hỏi của bạn, hoặc nói ra từ trí nhớ một cách chính xác những gì đã viết.
 • Nói ra lý do bạn thực hiện Giải Bài Về Chủ Thể Khác này.
 • Yêu cầu sự hướng dẫn theo lợi thích tốt nhất của các bên liên quan.
 • Đề cập đến những ý định tốt của bạn đối với chủ thể.

5. Xào bài

 • Xào các lá bài tarot đến khi bạn cảm thấy sẵn sàng dừng lại.
 • Tập trung vào câu hỏi của bạn trong khi xào bài, nhưng không quá căng thẳng.

6. Kinh bài

 • Đặt các lá bài úp xuống trước mặt bạn.
 • Kinh bộ bài theo một cách ngẫu nhiên như sau:
 • Nhấc một tụ bài từ bộ bài.
 • Đặt tụ bài này sang bên trái.
 • Nhấc một phần của tụ bài nhỏ này và đặt nó sang bên trái bên cạnh.
 • Nhóm ba tụ này lại một cách tùy ý.

7. Trải bài

 • Giữ các lá bài trên tay.
 • Mở lá đầu tiên trên cùng như bạn mở một trang sách.
 • Đặt lá này theo như trải bài mà bạn đã chọn

8. Phản hồi những lá bài

 • Ghi chép những phản ứng của bạn đối với từng lá bài.
 • Ghi chép phản hồi của bạn về toàn diện các lá bài

9. Phân tích những lá bài

 • Hãy phân tích từng lá bài riêng rẽ.
 1. Tra cứu từ khóa và hành động của lá bài.
 2. Tìm kiếm những hành động phù hợp.
 3. Viết lại suy nghĩ và cảm nhận, nếu bạn muốn.
 4. Xem xét hướng của lá bài – xuôi hoặc ngược?
 • Phân tích những mối quan hệ của lá bài.
 • Sử dụng nguyên tắc giải nghĩa bài
 • Ghi chép những suy nghĩ sâu xa hơn.

10. Tạo nên câu chuyện

 • Kể câu chuyện của bạn một cách tự phát.
 • Thu âm lại câu chuyện của bạn, nếu bạn muốn.

11. Viết tóm lược giải bài

 • Suy nghĩ về chủ đề hoặc thông điệp trong giải bài của bạn.
 • Trả lời câu hỏi theo dạng một đoạn viết tóm lược (1-2 câu).

12. Hoàn tất

 • Viết lại những lá bài và vị trí của chúng.
 • Thanh tẩy bộ bài
 • Giữ bộ bài trên một tay, tay còn lại đặt lên phía trên bộ bài.
 • Nhắm mắt lại.
 • Nói ra những gì bạn đã học được từ việc giải bài này.
 • Thể hiện thái độ biết ơn đối với Người Hướng Dẫn Từ Bên Trong.
 • Cất bộ bài vào hộp / túi đựng.
 • Khôi phục lại môi trường giải bài nếu cần thiết

13. Sử dụng những gì đã học được

 • Suy nghĩ cách bài học của giải bài này áp dụng trong cuộc sống của bạn.
 • Làm theo tình huống của chủ thể để thấy được cách nó liên quan đến giải bài.

 

Quy Trình Giải Bài Tarot Mở

Sau đây là từng bước để giải bài tarot bạn có thể thực hiện cho bản thân mà không dựa trên câu hỏi:

1. Để bắt đầu, bạn nên có sẵn:

 • Một bộ bài tarot.
 • Sơ đồ trải bài mà bạn đã chọn.
 • Sách hướng dẫn về ý nghĩa các lá bài và trải bài, nếu bạn cần đến.

2. Thiết lập trạng thái

 • Chuẩn bị môi trường giải bài theo thiên hướng cá nhân.
 • Ngồi xuống với một không gian trống phía trước bạn.
 • Thư giãn và bình tâm. Hít thở sâu một lúc.

3. Tạo một câu mở đầu

 • Lấy bài tarot ra khỏi túi/hộp đựng.
 • Giữ bài up trên một tay. Đặt tay còn lại lên trên.
 • Nhắm mắt lại.
 • Nói một câu mở đầu, nếu bạn muốn.
 • Nói một thông điệp chung về mục đích của bạn.

4. Xào bài

 • Xào các lá bài tarot đến khi bạn cảm thấy sẵn sàng dừng lại.
 • Giữ đầu óc thông thoáng và cởi mở trong lúc xào bài.

5. Kinh bài

 • Đặt các lá bài úp xuống trước mặt bạn.
 • Kinh bộ bài theo một cách ngẫu nhiên như sau:
 1. Nhấc một tụ bài từ bộ bài.
 2. Đặt tụ bài này sang bên trái.
 3. Nhấc một phần của tụ bài nhỏ này và đặt nó sang bên trái bên cạnh.
 4. Nhóm ba tụ này lại một cách tùy ý.

6. Trải bài

 • Giữ các lá bài trên tay.
 • Mở lá đầu tiên trên cùng như bạn mở một trang sách.
 • Đặt lá này theo như trải bài mà bạn đã chọn
 • Xoay lá bài bị ngược lại nếu bạn không đọc bài ngược.

7. Phản hồi những lá bài

 • Ghi chép những phản ứng của bạn đối với từng lá bài.
 • Ghi chép phản hồi của bạn về toàn diện các lá bài

8. Phân tích những lá bài

 • Hãy phân tích từng lá bài riêng rẽ.
 1. Tra cứu từ khóa và hành động của lá bài.
 2. Tìm kiếm những hành động phù hợp.
 3. Viết lại suy nghĩ và cảm nhận, nếu bạn muốn.
 4. Xem xét hướng của lá bài – xuôi hoặc ngược?
 • Phân tích những mối quan hệ của lá bài.
 • Sử dụng nguyên tắc giải nghĩa bài
 • Ghi chép những suy nghĩ sâu xa hơn.

9. Tạo nên câu chuyện

 • Kể câu chuyện của bạn một cách tự phát.
 • Thu âm lại câu chuyện của bạn, nếu bạn muốn.

10. Viết tóm lược giải bài

 • Suy nghĩ về chủ đề hoặc thông điệp trong giải bài của bạn.
 • Viết một đoạn viết tóm lược (1-2 câu).

11. Hoàn tất

 • Viết lại những lá bài và vị trí của chúng.
 • Thanh tẩy bộ bài
 • Giữ bộ bài trên một tay, tay còn lại đặt lên phía trên bộ bài.
 • Nhắm mắt lại.
 • Nói ra những gì bạn đã học được từ việc giải bài này.
 • Thể hiện thái độ biết ơn đối với Người Hướng Dẫn Từ Bên Trong.
 • Cất bộ bài vào hộp / túi đựng.
 • Khôi phục lại môi trường giải bài nếu cần thiết

12. Sử dụng những gì đã học được

 • Để thông điệp của giải bài hướng dẫn bạn theo một cách chung.
 • Sau đó, liên hệ sự phát triển đến những gì bạn đã học được từ trải bài này.

***

Mục Lục

Phần I – Nhập Môn Tarot Căn Bản

Phần II – 22 Lá Bài Trong Bộ Ẩn Chính

Phần III – 56 Lá Bài Trong Bộ Ẩn Phụ

Phần IV – Sơ Đồ Trải Bài Tarot

Phần V – Giải Bài Tarot Hàng Ngày

Phần VI – Môi Trường Giải Bài Tarot

Phần VII – Kỹ Năng Đặt Câu Hỏi Tarot

Phần VIII – Kỹ Năng Xào Bài Tarot

Phần IX – Giải Bài Tarot Cho Bản Thân

Phần X – Giải Bài Tarot Về Chủ Thể Khác

Phần XI – Giải Bài Mở

Phần XII – Tóm Tắt Quy Trình Giải Bài Tarot

Phần XIII – Giải Nghĩa Một Lá Bài Tarot

Phần XIV – Tương Quan Trong Bộ Ẩn Chính và Bộ Ẩn Phụ

Phần XV – Bốn Lá Ace

Phần XVI – Lá Bài Hội Đồng

Phần XVII – Cặp Đôi Bài Tarot

Phần XVIII – Giải Nghĩa Lá Bài Tarot Ngược

Phần XIX – Tạo Nên Một Câu Chuyện Tarot

Phần XX – Các Cặp Vị Trí Trong Trải Bài Celtic Cross

Phần XIX – Thay Lời Kết

SHARE
Bài trướcGiải Bài Tarot Về Chủ Thể Khác
Bài tiếp theoMối tương quan giữa bài Tarot và 12 chòm sao

Bài Viết Mới

78 Độ Minh Triết – Wicca

78 Degrees of Wisdom Wicca Wicca là một tôn giáo ma thuật, “tà đạo thời hiện đại”....

78 Độ Minh Triết – Lá The tetragrammaton

78 Degrees of Wisdom Lá The tetragrammaton The tetragrammaton (Danh Chúa) Bên cạnh bốn nguyên tố, chúng...

78 Độ Minh Triết – Lá The Gate Cards

78 Degrees of Wisdom Lá The Gate Cards The Gate Cards (Những lá Cổng Vào) Dù cho những...

78 Độ Minh Triết – Lá The Four Suits

78 Degrees of Wisdom Lá The Four Suits The Four Suits (Bốn chất) Bất chấp việc minh...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Nữ Hoàng Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Nữ Hoàng Tiền Nữ hoàng Tiền xuôi Nếu đằng sau...

78 Độ Minh Triết – Bộ Tiền– Lá Vua Tiền

78 Degrees of Wisdom Bộ Tiền – Lá Vua Tiền Vua Tiền xuôi Sự trần tục của bộ...

Video